Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 10 - 1992/3

The causal role of domain-specific prior knowledge on study skills and curriculum outcomes after five academic years

A.M. Minnaert, P.J. Janssen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1992, 10, 03, 134-142

Entrance selection of freshmen is not customary in Belgium. Due to this fact, failure rates of freshmen are relatively high (De Neve, 1991): 60 percent in Human Sciences, 51 percent in Biomedical Sciences en 49 percent in Exact Sciences. ln higher education outside universities  the outcomes are as...

Meer...   Artikel downloaden

Toetsing van vaardigheid in probleem­oplossen, onderzoek naar een hulpmiddel voor de constructie van opgaven

G. Moerkerke

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1992, 10, 03, 143-167

In dit artikel wordt gesteld dat de bestaande methoden voor opgavenconsturctie niet geschikt zijn voor de toetsing van vaardigheden binnen kennisdomeinen in her hoger onderwijs. Een zogenaamd opgavenkenmerkenschema wordt geïntroduceerd als hulpmiddel voor de constructie van opgaven. Onderzocht...

Meer...   Artikel downloaden

De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van de Rijksuniversiteit Limburg 1986-1989, op basis van de arbeidsmarktscanner

J.A.M. Heijke, G.W.M. Ramaekers

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1992, 10, 03, 168-188

lnformatie over de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden is voor diverse voorlichtings- en beleidsdoelen van belang, variërend van studie- en beroepskeuzevoorlichting tot kwaliteitsbewaking van het hoger onderwijs. Om te kunnen voorzien in de hiervoor vereiste arbeidsmarktinformatie heeft het...

Meer...   Artikel downloaden

Nieuwe opleidingen in de Letteren: werkgevers aan het woord

F.G.M. Bouwens, M.M.B. Oud-De Glas

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1992, 10, 03, 189-203

De letterenfaculteiten in Nederland zijn in het afgelopen decennium geconfronteerd met een terugloop van de studentenaantallen en een verslechtering van de arbeidsmarktpositie van letterenacademici als gevolg van het inkrimpen van de vraag op de traditionele arbeidsmarkt, het onderwijs. Hoe zwak de...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS