Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 10 - 1992/2

De eigenaardigheden van universitair informatiebeleid

J.S.M. Savenije, N. Grygierczyck

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1992, 10, 02, 74-85

Reeds enkele jaren discussiëren de universileiten over informatiebeleid, waarbij de informatie-uitwisseling met de minister van Onderwijs en Wetenschappen een belangrijke rol speelt. De belangstelling bij bestuurders voor deze discussie is beperkt. De universitaire managers zijn kennelijk meer...

Meer...   Artikel downloaden

Numeriek rendement van het hoger onderwijs: interpretaties en belangen

R.J. Bijleveld

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1992, 10, 02, 85-96

Het numeriek rendement wordt nog steeds gezien als een belangrijke indicator voor de kwaliteit van het hoger onderwijs. De vraag is echter of centrale actoren zoals studenten, overheid en instellingen de hoogte van het numeriek rendement op dezelfde wijze waarderen. De interpretatie van het concept...

Meer...   Artikel downloaden

Functiekwaliteit en arbeidsmarkt­waarde van vrouwelijke en mannelijke afgestudeerden

M. Bos-Boers

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1992, 10, 02, 97-105

Deze bijdrage heeft tot onderwerp de meetbaarheid van de kwaliteit van functies en een maat voor de kansen op een baan voor afgestudeerden van een bepaalde studierichting. Deze aspecten van de beroepspraktijk zijn geanalyseerd met gegevens uit het continu loopbaanonderzoek onder alle afgestudeerden...

Meer...   Artikel downloaden

Produktiviteit en efficiëntie van het (hoger) onderwijs

J. Van Dommelen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1992, 10, 02, 107-118

Op basis van een overzicht van de terzake relevante literatuur wordt de waarde onderzocht van een aan het bedrijfseconomisch onderzoek ontleende methode voor het vaststellen van de produktiviteit en de efficiëntie van her onderwijsproduktieproces: het opstellen van produktiefuncties....

Meer...   Artikel downloaden

Hoger onderwijs internationaal vergeleken. Een pilotstudy over de mogelijkheden en beperkingen van het vergelijken van nationale hoger onderwijssystemen

J. Brennan, L.C.J. Goedegebuure, T. Shan, D.F. Westerheijden, P.J.M. Weusthof

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1992, 10, 02, 119-131

De kwaliteit van hoger onderwijs staat reeds een aantal jaren hoog genoteerd op de agenda van de overheid, de overkoepelende hoger onderwijsorganisaties en de instellingen voor hoger onderwijs. Een van de actuele discussiepunten betreft de vraag hoe tot verantwoorde uitspraken te komen over de...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS