Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 10 - 1992/1

Studievoortgangs-informatiesystemen in het hoger onderwijs
Van registratie van cijfers naar management van het primaire proces

J. Den Hollander, W. Ploos Van Amstel, J. Van Ravens

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1992, 10, 01, 3-12

Geautomatiseerde informatiesystemen hebben gedurende de laatste decennia hun weg gevonden in tal van sectoren. Aanvankelijk werden ze verwelkomd als instrumenten om datgene wat men al deed efficiënter te doen. Pas later ontdekte men de volstrekt nieuwe mogelijkheden die de...

Meer...   Artikel downloaden

Studeren aan welke universiteit? Een kwantitatieve methode ter bepaling van deze keuze

C.M.E. Otten

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1992, 10, 01, 13-25

Welke motieven hebben studenten om voor een bepaalde universiteit te kiezen ? Dat is een vraag doe veel beleidsmakers aan menige universiteit bezighoudt. Inzicht in deze motieven is belangrijk voor zowel werving en voorlichting als voor het opzetten van nieuwe studieprogramma's. Dit artikel...

Meer...   Artikel downloaden

Technologiebeleid en transformaties in de technische wetenschappen

W.C.L. Zegveld

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1992, 10, 01, 26-35

Er zijn weinigen die zullen twijfelen aan de bijzonder grote invloed van wetenschap en technologie op de economische-en maatschappelijke ontwikkeling. Minder eenvoudig wordt het wanneer binnen de black-box technologieeconomie de rol van technologie op de economische ontwikkeling wordt beschouwd. Of...

Meer...   Artikel downloaden

Onderzoek en ontwikkeling in het hoger agrarisch pedagogisch onderwijs

D. Beijaard

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1992, 10, 01, 36-52

Dit artikel handelt over een driejarig project ter ondersteuning van de ontwikkeling van de voltijds agrarische lerarenopleidingen in Nederland. In het kader van dit project zijn vier deelonderzoeken uitgevoerd. Onderzoek is gedaan naar: 1) de invoering van blokonderwijs, 2) de beginsituatie en...

Meer...   Artikel downloaden

Evaluatie van een training sociale vaardigheden.

H.V. Mook-Grünberg, S. Siero

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1992, 10, 01, 53-64

Op de Hanzehogeschool te Groningen wordt een praktische training in sociale vaardigheden gegeven voor HEAO-studenten. Instellingen en bedrijven dringen aan op dit soort praktische vaardigheden. Veel studenten komen op middenkaderplaatsen terecht, waar leidinggeven en -ontvangen, samenwerken in...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS