Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 7 - 1989/4

Steering from a distance?

Ulrich Teichler

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1989 (7), 4, 130-137

This essay summarises some findings of a group of higher education experts visiting the Netherlands. The comparative study project on the influences of state regulation on the behaviour of higher education institutions with respect to the design and implementation of innovation in their curricula...

Meer...   Artikel downloaden

Sturen op afstand

R.A. de Moor

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1989 (7), 4, 138-141

De centrale vraag in het rapport van Ulrich Teichler is: zal studeren op afstand door de overheid, in plaats van gedetailleerde interventie, bijdragen tot meer vernieuwingskracht in het stelsel van hoger onderwijs?...

Meer...   Artikel downloaden

HOAK en WHW: Galanskaja Perestrojka?

J.M.F. Box

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1989 (7), 4, 142-147

Recent is de Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek in het parlement ingediend. De WHW is de vormgeving in wetstermen van de HOAK-nota uit 1985. Min of meer tegelijkertijd met de indiening van de WHW heeft het Centre for Educational Research and lnnovation van de OECD (rapporteur: Ulrich...

Meer...   Artikel downloaden

Zelfevaluatie: wat, hoe en waartoe

P.J.M. Weusthof

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1989 (7), 4, 148-159

Binnen het Centrum voor Studies van het Hoger Onderwijsbeleid (CSHOB) van de Universiteit Twente wordt onderzoek verricht naar de beschrijving, analyse en mogelijke verklaring van systemen van zelfevaluatie in het wetenschappelijk onderwijs. Onder zelfevaluatie wordt verstaan:
(a) een proces dat...

Meer...   Artikel downloaden

Boekbespreking: Changing financial relations between government and higher education, edited by J.A. Acherman and R. Brons, Culemborg, 1989.

I.S.M. Savenije en C.M.E. Otten

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1989 (7), 4, 164-167

Op de conferenties van de Association for lnstitutional Research zijn financieringsmodellen een regelmatig terugkerend onderwerp. De negende Europese bijeenkomst van de AIR in 1987 in Enschede vormde hierop geen uitzondering. Een aantal papers van deze conferentie die betrekking hebben op de...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS