Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 7 - 1989/3

Een keuzestrategie voor de inzet van (elektronische) media in het hoger onderwijs

E.J.R. Koper

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1989 (7), 3, 78-88

Besproken wordt een keuzestrategie voor de inzet van (elektronische) media in het hoger onderwijs. In het model wordt onderscheid gemaakt tussen het genereren en het afwegen van medium-toepassingen, waarbij een zogenaamde 'mediumtoepassing' wordt onderscheiden van een 'fysiek medium'....

Meer...   Artikel downloaden

Een cognitief model voor de ontwikkeling van schriftelijk studiemateriaal

J. Elen en J. Lowyck

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1989 (7), 3, 89-100

Moeilijkheden met het traditionele model binnen de ontwerpkunde en de paradigmawissel in de toevoerwetenschappen, geven aanleiding tot het construeren van nieuwe basismodellen. In dit artikel wordt een model gepresenteerd dat gebaseerd is op bevindingen uit de cognitieve wetenschappen. Het model...

Meer...   Artikel downloaden

Observatietoetsen praktisch getoetst

S.J. van Luijk, C.P.M. van der Vleuten en R.M. van Schelven

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1989 (7), 3, 101-109

Binnen diverse takken van onderwijs wordt getracht om naast het meten van kennis ook andere aspecten, voor zover relevant voor de beroepsuitoefening, te meten. Ten aanzien van praktische vaardigheden zijn deze pogingen reeds eerder beschreven o.a. voor conservatoriumopleidingen (Colwell, 1970),...

Meer...   Artikel downloaden

Taken van het Wetenschappelijk Onderwijs sinds 1815

J.W. Foppen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1989 (7), 3, 110-123

In dit artikel zal een historisch overzicht worden gegeven van de ontwikkeling in de taken van (het stelsel van) het wetenschappelijk onderwijs sinds de Franse bezetting tot nu. Daarbij zal met name aandacht worden geschonken aan de functies van het universitaire onderwijs in relatie tot de...

Meer...   Artikel downloaden

Reacties en commentaren Democratie en bureaucratie in het hoger onderwijs

F.A.J. Kalkhoven en T.G.L.M. Meevis  

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1989 (7), 3, 124-127

In deze bijdrage wordt gereageerd op een artikel van drs. C. de Hart in het juni-nummer over de universitaire bestuursstructuur, dat commentaar gaf op een artikel van de beide auteurs. Hierin werd het spraakmakende advies van de ARHO besproken.
Zolang een andere bestuursstructuur niet aantoonbaar...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS