Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 7 - 1989/1

Kwalificatieprofielen als mogelijk antwoord op de aansluitingsproblematiek Voortgezet Onderwijs - Hoger Onderwijs

H.C. Schneider

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1989 (7), 1, 2-10

Een oplossing voor de aansluitingsproblematiek VO-HO wordt gezocht in veranderingen in de aard en omvang van het vakkenpakket in het VO. Ook modulering in het VO en de opsplitsing van vakken in deelkwalificaties werden voorgesteld als bijdragen aan een oplossing. Deze maatregelen zijn slechts te...

Meer...   Artikel downloaden

Certificering, openbaarheid en forum

C.A. Hazeu

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1989 (7), 1, 11-20

De laatste jaren is het idee groeiende dat ook het universitaire wetenschappelijk onderzoek meer prijs- en marktgericht zou kunnen opereren. Het prijs- en marktmechanisme wordt beschouwd als een efficiënter manier van rekenschap afleggen. Onderzoek is echter geen 'normaal' produktieproces. Het...

Meer...   Artikel downloaden

Kwalificering voor HBO en WO: vakken of deelkwalificaties?

M. van Dyck & R.A.J. Baks

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1989 (7), 1, 21-27

Begin 1988 bracht her Ministerie van O & W in aansluiting op een eerder advies van de APVO-2, de Concept Beleidsnotitie 'Modulering in het VO'. Daarin worden, in plaats van vakken, 'deelkwalificaties binnen vakken' als mogelijk organisatieprincipe voor her VO-curriculum voorgesteld. In het kader...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS