Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 6 - 1988/4

Over de betekenis van de dichotomie plan/markt voor het hoger onderwijsbeleid

F.J.H. Mertens, C.M.M. Paardekooper en F.J. de Vijlder

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1988 (6), 4, 126-139

Hoe te beginnen aan een commentaar op Van Vught's beschouwing over plan- en marktcoördinatie. Het eerste probleem is dat van de selectie: het verhaal is zo breed van strekking dat het onmogelijk is om op alles wat in hoofd- en bijzinnen wordt beweerd, in te gaan. Bovendien reageren wij niet...

Meer...   Artikel downloaden

Studiesnelheid van studente. Een empirisch onderzoek naar individuele- en omgevingsfactoren die de studiesnelheid beïnvloeden

G.J.N. Bruinsma en P.A.Th.M. Geurts

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1988 (6), 4, 140-149

Dit artikel is een verslag van een empirisch onderzoek naar de invloed van individuele- en omgevingsfactoren op de studiesnelheid van de generatie 2e fase-studenten. In tegenstelling tot de verwachting blijkt de hoeveelheid bestede studietijd niet van invloed op hun studievoortgang. De...

Meer...   Artikel downloaden

Moet de universitaire bestuursstructuur worden herzien?

F.A.J. Kalkhoven en T.G.L.M. Meevis

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1988 (6), 4, 150-159

Al vrij snel na de invoering van de nieuwe Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs is er veel kritiek uitgeoefend op de universitaire bestuursstructuur. Dit vormt de aanleiding tot de vraagstelling of de huidige structuur nog wel voldoet. De beantwoording hiervan gebeurt aan de hand van een...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS