Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 6 - 1988/3

Beroeps- en functieprofielconstructie als basis voor opleidingen

N.J.M: Kwantes, E.G.H.M. Prevoo en J.G.L. Thijssen.

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1988 (6), 3, 78-91

Instituten voor hoger (beroeps)onderwijs en het bedrijfsleven weten elkaar in diverse constellaties te vinden. Onderwijsprogramma's worden meer en meer afgestemd op de vragen en eisen die de beroepspraktijk in casu het bedrijfsleven stelt, contractonderwijs en contractonderzoek raken langzaam maar...

Meer...   Artikel downloaden

Fuseren, overleven en onderwijskundige meerwaarde; de STC-operatie in het HBO

L.C.J. Goedegebuure en H.J. Vos

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1988 (6), 3, 92-103

In dit artikel wordt aandacht besteed aan een aantal elementen van de fusie-operatie in het HBO. Nadat eerst is ingegaan op de doelstellingen en de structuur van het proces (het beleidsarrangement) en de resultaten in termen van fusie, wordt het verloop van de fusie-operatie geanalyseerd. Er worden...

Meer...   Artikel downloaden

Strategisch beleid van instellingen voor hoger onderwijs

L.J. Polak & W.H.F. W. Wijnen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1988 (6), 3, 104-114

De overheid voert sinds enige jaren een beleid dat erop gericht heet te zijn de instellingen voor hoger onderwijs meer autonomie te geven. Zulks dan met het doel de kwaliteit van onderwijs en onderzoek te verhogen, de variëteit te verruimen, de aansluiting bij de arbeidsmarkt te verbeteren en...

Meer...   Artikel downloaden

Missiebekostiging en eigen meesterschap

J.B.J. Koelman en P. de Vries

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1988 (6), 3, 115-124

In het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan (HOOP) en het conceptontwerp Wet Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) wordt aangekondigd dat de minister van Onderwijs en Wetenschappen voornemens is een missiebudget te introduceren als onderdeel van het bekostigingsinstrumentarium voor het...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS