Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 6 - 1988/2

De dienstverlening van het HBO

J.M.F. Box

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1988 (6), 2, 38-48

Deze paper is geschreven vanuit de relationele optiek HBO-bedrijfsleven. Dit kan de suggestie wekken dat het gestelde daardoor van geen belang is voor de sectoren van het HBO die op de non-profitsector zijn georiënteerd. Zoals elders toegelicht (Box, 1987) is dat een misverstand. Het denken in...

Meer...   Artikel downloaden

Arbeidsmarkt als criterium voor kwaliteit

E. de Weert en P.J.M. Weusthof

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1988 (6), 2, 49-56

In de recente overheidspublicaties wordt kwaliteitsbewaking beschouwd als een belangrijk onderdeel van het hoger onderwijsbeleid. Met kwaliteit wordt normaal bedoeld een 'hoge' of 'verbeterde' kwaliteit. Instellingen zelf hebben daarbij een belangrijke taak, maar ook de overheid drukt een...

Meer...   Artikel downloaden

Hoe meten we opleidingskwaliteit?

S.f. van Andel en H.H.C.M. Christiaans

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1988 (6), 2, 57-62

In deze bijdrage wordt in twee opleidingen nagegaan hoe gedacht wordt over kwaliteitsbewaking en welke technieken het management daartoe ter beschikking heeft. Het artikel heeft slechts de bedoeling om enkele voorbeelden te geven, waarmee andere instellingen hun voordeel kunnen doen. Deze...

Meer...   Artikel downloaden

Privatisering en (contra-) privatisering in het hoger onderwijs

J.B.J. Koelman en M.J.B.B. Reesink

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1988 (6), 2, 63-71

In dit artikel gaan de auteurs in op een aantal aspecten van privatisering en, van de pendant daarvan, contra-privatisering in het hoger onderwijs. Nadat de maatschappelijke relevantie en de beleidsrelevantie van dit thema is aangegeven wordt enige lijn gebracht in de conceptuele chaos en wordt een...

Meer...   Artikel downloaden

Regulering en spontane sociale orde

Samengesteld door R. Brons

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1988 (6), 2, 72-74

Boekbespreking naar aanleiding van: F.A. van Vught, Plan- en marktcoördinatie in het hoger onderwijs (inaugurele rede), CSHOB, Universiteit Twente, Enschede, 17 december 1987; T.L.C.M. Groot, Management van universiteiten - een onderzoek naar de mogelijkheden voor doelmatig en doeltreffend...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS