Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 6 - 1988/1

Kwaliteit en haar ambivalenties. Een bespiegeling

J.K.M. Gevers

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1988 (6), 1, 5-14

In dit artikel gaat de auteur in op de activiteiten die in het HO op het vlak van kwaliteitsbewaking ten toon worden gespreid. Hij stelt zich daarbij de vraag in hoeverre daarvan een daadwerkelijke kwaliteitsverbetering van het HO mag worden verwacht. Het artikel bestaat uit drie gedeelten. Eerst...

Meer...   Artikel downloaden

Theoretical and Practical Aspects of a Self-Regulation and Quality Control System for Dutch Higher Education

H.R. Kells en F.A. van Vught

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1988 (6), 1, 15-20

In the Netherlands a quality control system for higher education is now in its early stages. An important initiative was taken by the Ministry of Education and Science in the HOAK paper (1986). Both the VSNU and the HBO-Raad are now proceeding to develop a quality control system for respectively...

Meer...   Artikel downloaden

Kwaliteitsbewaking door een faculteit

C. T.A. Ruijter en N.J. Smit

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1988 (6), 1, 21-30

De minister van onderwijs heeft bepaald dat de onderwijsinstellingen de kwaliteit van hun onderwijs moeten gaan bewaken. Dit lijkt op zichzelf niets nieuws. De meeste faculteiten besteden namelijk al jaren nadrukkelijk aandacht aan de kwaliteit van het onderwijs. Dat gebeurt echter niet altijd zo...

Meer...   Artikel downloaden

Groepsverschillen in tijdbestedingsstudies

D.N.M. de Gruijter

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1988 (6), 1, 31-36

De hoeveelheid zelfstudie is, met de hoeveelheid genoten contacturen, een belangrijke variabele in het hoger onderwijs. Om deze reden is er in de loop der jaren een groot aantal tijdbestedingsstudies aan verschillende universiteiten verricht. Tijdbestedingsgegevens kunnen aanwijzingen geven omtrent...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS