Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 31 - 2013/3

Deze editie downloaden

Methodenonderwijs in de menswetenschappen aan Nederlandse universiteiten: van deficiënties naar een verbeterde opzet

Piet J.M. Verschuren

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2013 (31), 3, 123-138.

Het onderwijs in onderzoekscompetenties binnen de menswetenschappen in Nederland vertoont didactische en methodologische deficiënties. Bovendien dreigt het achter te lopen bij ontwikkelingen in de maatschappij en de wetenschap. Een oplossing kan worden gevonden in een leerplan dat is gebaseerd...

Meer...   Artikel downloaden

Informatie- en communicatietechnologie in de universitaire lerarenopleiding

Wilfried Admiraal, Ditte Lockhorst & Marleen Kieft

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2013 (31), 3, 139-151.

Opleiders, studenten en schoolbegeleiders van twaalf van de dertien universitaire lerarenopleidingen in Nederland zijn bevraagd middels een vragenlijst en interviews over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Het beeld is een vrij conservatief gebruik: reeds langer bestaande...

Meer...   Artikel downloaden

Achterblijvend studiesucces van migranten in het hoger onderwijs

Ria Vogels

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2013 (31), 3, 152-164.

In het afgelopen decennium is het aandeel studenten in het hoger onderwijs van niet-westerse herkomst sterk gestegen, maar vooralsnog blijft hun studiesucces achter op dat van autochtone Nederlandse studenten. Dit artikel vat de resultaten samen van empirische onderzoeken die de afgelopen jaren in...

Meer...   Artikel downloaden

Presteren op vreemde bodem: studiesucces van niet-westerse allochtone studenten

Rick Wolff

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2013 (31), 3, 165-177

Het Nederlandse hoger onderwijs is kleurrijker geworden: het aandeel niet-westerse allochtone instromers is sterk gegroeid. Velen van hen betreden het hoger onderwijs vanuit een geheel andere achtergrond dan de meeste autochtone jongeren. Hoe presteert deze groep 'nieuwkomers'? Niet-westerse...

Meer...   Artikel downloaden

Boekbespreking: Finnish Lessons: kopiëren of leren?

Corleen Knieriem-Veefkind

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2013 (31), 3, 178-181.

Boekbespreking van Sahlberg, P., Heijmans, J., & Groot, E. (2013). Finnish lessons: Wat Nederland kan leren van het Finse onderwijs. Oorspronkelijke titel: Finnish Lessons: what can the world learn from educational change in Finland? Vertaling: Eelke de Groot. Helmond:
Teacher College Press. ISBN...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS