Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 18 - 2000/4

Competenties in het beroeps- en opleidingsprofiel van HBO-opleidingen in de economische en technisch-natuurwetenschappelijke sectoren

Will Verreck & Jan de Vries

TvHO 2000 18 04 01 234-266

Competenties vormen steeds meer de basis voor hogere beroepsopleidingen. De ontwikkeling is fundamenteel en van lange duur. De huidige praktijk is nog zeer gevarieerd en de inbedding van competenties in de opleiding zal zeker nog een aantal jaren vragen. Ontwikkelingen vanuit hoger beleid kunnen...

Meer...   Artikel downloaden

Nieuwe opleidingen in het HBO: het reguleren van zelfregie

Jeroen Huisman & Ineke Jenniskens

TvHO 2000 18 04 02 267-278

Mede als gevolg van de door de minister in het HOOP 2000 aangekondigd 'zelfregie' is dit jaar een gewijzigde procedure gevolgd voor de advisering en besluitvorming rond nieuwe opleidingen van hogescholen. De hogescholen hebben voorafgaande aan de advisering door de adviescommissie Onderwijsaanbod...

Meer...   Artikel downloaden

Onderwijsopvattingen: een exploratie naar herkomst en verbanden

Geraldine Clarebout, Jan Elen, Lieve Luyen, & Hadewych Bamps

TvHO 2000 18 04 03 279-292

In dit artikel worden onderwijsopvattingen onderzocht als een mediterende studentvariabele. De herkomst van deze opvattingen wordt nagegaan door de invloed van de instelling (enerzijds het niveau van de instelling en anderzijds de gepercipieerde doeloriëntatie) waaraan onderwijs wordt gevolgd...

Meer...   Artikel downloaden

Proef op de som voor een model: een eerste test voor de individuele studieplanner

Peter Vos

TvHO 2000 18 04 04 293-313

Studiepunten blijken een goed bruikbare schatting te kunnen geven van moeilijkheidsgraad en omvang van studieonderdelen in de realiteit. Voor curriculumontwerpers kan er een bruikbaar planningsinstrument, de Programma-ijker, op worden gebaseerd. De Programma-ijker vormt bovendien een goed...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS