Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 18 - 2000/3

Constructivisme als uitgangspunt voor een onderwijsconcept

Hans Otting

TvHO 2000 18 03 01 146-161

Bij het ontwikkelen van het onderwijsconcept voor de Christelijke Hogeschool Noord Nederland is constructivisme als visie op kennis en leren als uitgangspunt genomen. Constructivisme is een verzamelterm voor verschillende en elkaar deels overlappende vormen van constructivisme. In dit artikel...

Meer...   Artikel downloaden

Ontwikkeling en implementatie van projectonderwijs: een geslaagd project?

Edvard Houtkoop

TvHO 2000 18 03 02 162-176

Het ontwikkelen van onderwijs is een avontuur. Een reis met medereizigers die ieder zo hun eigen opvattingen hebben over het reisdoel, de route en wat mee te nemen. Het ontwikkelen van een vorm van onderwijs die de ontwikkelaars grotendeels onbekend is, laat zich met een ontdekkingsreis...

Meer...   Artikel downloaden

Integrale kwaliteitszorg in een hogeschool. Kansen en bezwaren, geformuleerd vanuit meervoudig perspectief

Dries Berings

TvHO 2000 18 03 03 177-202

Het invoeren van integrale kwaliteitszorg is niet enkel de zorg van de schoolleiding, maar ook van alle personeelsleden. Dit idee was de aanzet tot het houden van een exploratieve bevraging van de personeelsleden aangaande hun attitude ten aanzien van het initiatief om een kwaliteitssysteem uit te...

Meer...   Artikel downloaden

Onderwijsinstituten tussen bureaucratie en professionalisering

Herman van den Bosch & Christine Teelken

TvHO 2000 18 03 04 203-218

De invoering van de MUB heeft het spanningsveld tussen het streven naar een zo groot mogelijke autonomie door het wetenschappelijk personeel en de noodzaak van een professionele onderwijsorganisatie versterkt. Dit spanningsveld vloeit mede voort uit het feit dat bij de vormgeving van...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS