Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 18 - 2000/1

Instroom in het Hoger Onderwijs: het studiekeuzegedrag van havo en vwo-leerlingen

M. Van Leeuwen & J.P. Hop

TvHO 2000 18 01 01 05-16

Leerlingen moeten al vroeg in hun studieleven beslissingen nemen over een gewenste toekomstige beroepsrichting en het daarbij behorende studiepad. Aan de hand van gegeven van de Studie Keuze Monitor wordt ingegaan op het studiekeuzeproces van havo- en vwo-leerlingen.
Uit analyses blijkt dat nog...

Meer...   Artikel downloaden

Starten en stoppen: het verband tussen de startmotieven en het vroegtijdig beëindigen van de studie

M.J.A. Thijssen & P. Ket

TvHO 2000 18 01 02 17-26

Op het moment dat een student de opleiding voortijdig staakt, neemt de betrokken instelling het resultaat waar van een keuze waarin de kosten van het studeren afgewogen zijn tegen de baten. Waarschijnlijk spelen hierbij de motieven van de student om aan de opleiding te beginnen ook een rol. In deze...

Meer...   Artikel downloaden

De waarde van beroepsprofielen in het Hoger onderwijs

J. Boon, M. Van der Klink, & E. Bos

TvHO 2000 18 01 03 27-38

Deze bijdrage beschrijft verschillende methoden voor het maken van beroepsprofielen en gaat na hoe ze gebruikt kunnen worden in het Hoger Onderwijs. Een van de beschreven methoden is toegepast in een onderzoek bij de faculteit Economie, Bedrijfs- en bestuurswetenschappen aan de Open Universiteit...

Meer...   Artikel downloaden

Effecten van ICT-toepassing in een universitaire cursus. Een bijdrage aan de ontwikkeling van een onderwijskundig model voor gebruik van ICT

P.J. van Eijl, Y.C. de Jong, A. Pilot, P.J. de Voogd, & T. Janssens

TvHO 2000 18 01 04 39-51

Op vele plaatsen in het Hoger Onderwijs wordt geëxperimenteerd met het inzetten van informatie- en communicatietechnologie (ICT). De vraag daarbij is welke meerwaarde dit geeft aan het onderwijs. Studenten leren niet er se beer als ze informatie via het beeldscherm krijgen of als ze...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS