Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 39 - 2021/1

De implementatie van het didactisch concept Flipped Classroom in het deeltijdonderwijs in het hbo - Een exploratieve casestudy

Anne Lohuis, Tjark Huizinga, Jolise 't Mannetje, Irene Visscher-Voerman

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, jrg. 39(1), 05-18

Diverse hogescholen herzien de curricula voor het deeltijdonderwijs, zodat het onderwijs flexibeler wordt en beter aansluit op de wensen en behoeften van deeltijdstudenten. Hiervoor heeft elke hogeschool haar eigen onderwijsmodel vormgegeven. In dit onderzoek staat het onderwijsmodel van de Saxion...

Meer...   Artikel downloaden

Bepaalt taal wie het haalt? De samenhang tussen een academische taalvaardigheidscreening en het behalen van een bachelordiploma aan de universiteit

Jordi Heeren, Dirk Speelman, Lieve De Wachter

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, jrg. 39(1), 39-54

Instellingen uit het hoger onderwijs zetten vaak taalvaardigheidscreenings in aan de start van het eerste jaar om risicostudenten op te sporen en te remediëren. Studies naar de voorspellende waarde van dergelijke instrumenten bekijken dan de studieresultaten in het eerste jaar. Taalvaardigheid...

Meer...   Artikel downloaden

Een systematische literatuurreview van onderzoek naar interventies gericht op de retentie
van vrouwen in de STEM-velden in hoger onderwijs en arbeidsmarkt

Symen van der Zee, Monique Rouweler, Anneke Harmsen, Sandra van Aalderen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, jrg. 39(1), 19-38

Samenvatting: Hoewel het aantal vrouwen dat werkzaam is in de STEM-velden (Science, Technologie, Engineering, Mathematics) de afgelopen decennia gestegen is, zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in deze velden. Een belangwekkend punt van zorg is dat vrouwen die kiezen voor een...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS