Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 23 - 2005/4

Leerstijlen in wisselwerking met omgevingsvereisten: een habitusveldbenadering

Jan Kaldeway

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2005 (23), 4, 205-220

In de hier gepresenteerde benadering staat de wisselwerking tussen leerstijl en omgeving voorop: verondersteld wordt dat leerstijl en omgeving meer of minder goed kunnen matchen, en dat dit mede van invloed is op de resultaten van het leren. In aansluiting op het werk van Bourdieu wordt voor de...

Meer...   Artikel downloaden

Competentiebeoordeling: een pleidooi voor congruentie

Jurroen Cluitmans en Ruud Klarus

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2005 (23), 4, 221-238

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft ingezet op flexibilisering en op competentiegericht opleiden en beoordelen. Dit vernieuwingsproject heeft inmiddels onder meer geleid tot een onderwijskundig raamwerk en een toetskader. Uitgangspunt is dat elke opleiding is gebaseerd op...

Meer...   Artikel downloaden

Online bijspijkeronderwijs in de praktijk

Bart Rienties, Joost Dijkstra, Martin Rehm, Dirk Tempelaar en Geke Blok

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2005 (23), 4, 239-253

De heterogeniteit van de instroom bij hogeronderwijsinstellingen zal in de komende jaren toenemen door een toename in het aantal buitenlandse studenten en door de 'gevolgen' van tweede fase van het studiehuis. Voor sommige studenten is het gebrek aan voorkennis zelfs zo groot dat...

Meer...   Artikel downloaden

Langetermijneffecten van een onderwijskundig professionaliseringstraject

Ann Stes, Mieke Clement en Peter van Petegem

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2005 (23), 4, 254-263

In toenemende mate wordt in het hoger onderwijs het competentiegericht en studentgecentreerd onderwijs gepropageerd. Om het onderwijzend personeel te ondersteunen om deze onderwijsvisie gestalte te geven in het onderwijs van elke dag worden professionaliseringsinitiatieven uitgewerkt. In deze...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS