Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 23 - 2005/3

Afrekenen op rekenen: over de rekenvaardigheid van pabo-studenten en de toetsing daarvan

Gerard Straetmans en Theo Eggen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2005 (23), 3, 123-139  

Wie anderen wil helpen bij de verwerving van kennis en vaardigheden moet zelf voldoende niveau hebben op de betreffende vakgebieden. Bij de lerarenopleidingen voor het basisonderwijs (pabo's) wordt echter al heel lang geconstateerd dat veel instromende studenten 'dat' niveau niet halen. De Minister...

Meer...   Artikel downloaden

De meerwaarde van het leerportfolio als professioneel gericht eindwerk voor de bachelor in onderwijs

Wil Meeus, Peter van Petegem en Linda van Looy

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2005 (23), 3, 140-154  

In vele bacheloropleidingen in Vlaanderen wordt van de studenten een eindwerk gevraagd dat te vergelijken is met de thesis of meesterproef in aanverwante masteropleidingen. Uitgangspunt van het onderzoek is dat er voor de professionele bachelors behoefte is aan een eindwerkmodel dat beter aansluit...

Meer...   Artikel downloaden

Onderwijsopvattingen: wat is kwaliteit voor universiteitstudenten?

Rebecca Léonard, Geraldine Clarebout, Jan Elen en Joost Lowyck

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2005 (23), 3, 155-169  

In dit artikel gaan we na wat studenten verstaan onder kwalitatief hoogstaand universitair onderwijs zowel op het vlak van concrete onderwijskenmerken als op het vlak van het doelprofiel. Aan het onderzoek namen 2132 studenten deel uit acht verschillende studierichtingen en drie verschillende...

Meer...   Artikel downloaden

Het assessmentcenter beoordeeld: face- en consequentiële validiteit

Rutger Kappe en Jeroen Scholten Linde

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2005 (23), 3, 170-182  

Onderwerp van onderzoek is het assessmentcenter als toetsvorm binnen een krachtige competentiegerichte leeromgeving. Van het assessmentcenter is, aan de hand van studentevaluaties, de face- en consequentiële validiteit onderzocht. Op basis van het onderzoek blijkt dat het assessmentcenter...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS