Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 23 - 2005/2

Studiefraude: een criminologische beschouwing

Frank Bovenkerk

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2005 (23), 2, 78-87  

Studiefraude (van afkijken tot plagiaat en tot 'meeliften' met groepjes studenten) vormt ook in het Nederlands hoger onderwijs een groeiend probleem. Een enquête onder Utrechtse studenten laat zien dat 66 % van hen zich wel eens aan ten minste één vorm van fraude heeft bezondigd. In...

Meer...   Artikel downloaden

Informatieproblemen oplossen geïntegreerd in het curriculum: een pilot binnen een lerarenopleiding Nederlands

Saskia Brand-Gruwel, Iwan Wopereis en Sybilla Poortman-Cremers

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2005 (23), 2, 88-103  

Het oplossen van informatieproblemen, waarbij studenten zelf informatie moeten zoeken, beoordelen en verwerken, is een complexe vaardigheid waarin instructie dient te worden gegeven. Deze instructie kan het best worden ingebed in bestaand onderwijs. In deze studie is - in een samenwerkingsverband...

Meer...   Artikel downloaden

Managers aan de slag met de ELO: hoe staat u ervoor, wat kunt u verwachten, en wat doet u eraan?

Eric Kluijfhout en Kees Pannekeet

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2005 (23), 2, 104-115  

In dit artikel worden het huidige en toekomstige ELO-gebruik binnen het Nederlands hoger onderwijs gepositioneerd in Nolans fasenmodel voor ICT-innovaties. Verder worden recente technologische ontwikkelingen besproken en hun verwachte invloed op de ELO van de naaste toekomst. Tot slot worden op...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS