Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 23 - 2005/1

Accreditatie in Nederland en Vlaanderen: een eerste balans

Karl Dittrich en Mark Frederiks

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2005 (23), 1, 2-16  

De Verklaring van Bologna heeft geleid tot de invoering van bachelor- en masteropleidingen en de accreditatie daarvan. Nederland en Vlaanderen hebben door middel van een verdrag de binationale Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) totstandgebracht. Hoewel er enige verschillen zijn...

Meer...   Artikel downloaden

Onderzoek en onderwijs naar innovatie: wat leren onze studenten?

Jeroen de Jong en Patrick Vermeulen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2005 (23), 1, 17-43  

Innovatie is belangrijk voor de economische ontwikkeling. Voor het bedrijfsleven zijn pas afgestudeerden een voorname bron van kennis over innovatie. Dit artikel geeft een overzicht van onderzoek naar innovatie en maakt duidelijk wat universitaire studenten aan innovatiekennis kunnen opdoen....

Meer...   Artikel downloaden

Kenniscirculatie en een ondernemende kennisinstelling: ingrediënten voor een ondernemende regio

Peter van der Sijde

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2005 (23), 1, 44-61  

mate aan het inburgeren is en dat ook niet zou misstaan in de context van universiteiten. Het wordt vaak met wisselende betekenis en in wisselende contexten gebruikt. In deze bijdrage wordt het concept (met name) gebruikt in de context van de ondernemende 'kennisinstellingen'. Eerst wordt ingegaan...

Meer...   Artikel downloaden

Hbo bereikt MKB nog moeizaam: meer kennisuitwisseling tussen opleidingen en bedrijfsleven vereist een betere communicatie

Irene van Gent

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2005 (23), 1, 62-69  

Het innoverend vermogen van bedrijven in Nederland blijft achter bij de rest van Europa. Onder aanvoering van het Innovatieplatform (het Innovatieplatform is in september 2003 door de regering ingesteld en heeft als opdracht om voorstellen te ontwikkelen om de innovatiekracht van Nederland te...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS