Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 22 - 2004/4

Assessment en leren als een twee-eenheid: onderzoek naar de impact van assessment op leren

Mien Segers

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2004 (22), 4, 188-219  

In dit artikel worden de ontwikkelingen beschreven in het denken over assessment zowel in de schoolse context als in de context van professionele opleidings- en ontwikkelingsprogramma's. Voorbeelden van onderzoeksstudies naar de kwaliteiten van nieuwe vormen van assessment worden gepresenteerd....

Meer...   Artikel downloaden

Teacher portfolio's (onderwijsdossiers voor docenten) in het hoger onderwijs.
Inhoudsbepaling door en opvattingen van onderwijsgevenden

Catherine de Rijdt, Eva Tiquet, Filip Dochy en Maurice Devolder

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2004 (22), 4, 220-237  

Volgens recent onderwijskundig onderzoek is er behoefte aan nieuwe vormen van assessment in de eigen onderwijspraktijk van docenten in hoger onderwijs. Het 0ebruik van onderwijsdossiers kan hier hulp bieden. In deze empirische studie wordt door middel van een surveyonderzoek nagegaan wat volgens...

Meer...   Artikel downloaden

Over een onnodig en schadelijk kartel; de vaste boekenprijs voor wetenschappelijke boeken

Barbara Baarsma

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2004 (22), 4, 238-250  

In de Wet op de Vaste Boekenprijs zoals die nu aanvaard is en op 1 januari 2005 ingaat, vallen de algemene en wetenschappelijke boeken wel, en de schoolboeken niet onder het vaste prijsregime (zie Tweede Kamer, 2004a en b). Dit artikel beschrijft waarom de vaste boekenprijs ook voor...

Meer...   Artikel downloaden

Omgaan met plagiaat: van intuïtie naar bewijs

Bart Rienties en Mark Arts

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2004 (22), 4, 251-264  

Door de toename van het aantal bronnen op internet kunnen studenten steeds eenvoudiger (delen van) schrijfopdrachten van internet 'maken'. Veel recente publicaties behandelen methodes om het 'knip-en-plak' gedrag van studenten op te sporen. Er is inmiddels software beschikbaar die een aantal vormen...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS