Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 31 - 2013/1/2

Deze editie downloaden

Onderzoek in het onderwijs van de Hogeschool van Amsterdam: op weg naar diversiteit in een uniform model

Didi Griffioen & Olga Wortman

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2013 (31), 1/2, 16-31.

Onderzoek maakt een steeds prominenter onderdeel uit van het hoger beroepsonderwijs.
Dit geldt ook voor de Hogeschool van Amsterdam. Op basis van een bevinding
van de visitatiecommissie Onderzoek werkt de Hogeschool van Amsterdam
aan een model om de onderdelen van onderzoek in de curricula te...

Meer...   Artikel downloaden

Doelen en vormen van onderzoek in het onderwijs: de onderwijspraktijk in een conceptueel raamwerk

Didi Griffioen, Katelijne Boerma, Raoul Engelbert & Wietse van der Linden

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2013 (31), 1/2, 32-44.

Uitgaand van de Bolognaverklaring van 1999 wordt verwacht dat professionals in de eenentwintigste eeuw getraind zijn in onderzoeksactiviteiten, opdat ze in staat zijn om professionele keuzes te baseren op meer complexe kennis. In deze context zijn onderzoeksactiviteiten geïntroduceerd in het...

Meer...   Artikel downloaden

Een onderzoek naar het handelingsverloop van hbo-masterstudenten bij het leren van praktijkgericht onderzoek in de eigen beroepspraktijk

Leny Vink, Cees Terlouw & Albert Pilot

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2013 (31), 1/2, 45-58.

Leren praktijkgericht onderzoek te doen in de dagelijkse beroepspraktijk is een belangrijk onderdeel geworden van het onderwijs aan professionele (master)studenten in Nederland. Deeltijdstudenten (master) in de lerarenopleiding ondervonden in hun praktijkgericht onderzoek moeilijkheden in de...

Meer...   Artikel downloaden

Het belang dat managers hechten aan onderzoeksvaardigheden van docenten in het hoger beroepsonderwijs

Katelijne Boerma, Didi Griffioen & Uulkje de Jong

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2013 (31), 1/2, 59-72.

In 2001 verkregen Nederlandse instellingen voor hoger beroepsonderwijs de middelen om onderzoek te doen (HBO-raad, 2004). Vóór 2001 was het de voornaamste taak van het hoger beroepsonderwijs beroepseducatie aan te bieden. Tegenwoordig wordt van docenten verwacht dat ze, in aanvulling op...

Meer...   Artikel downloaden

De introductie van onderzoek in het pabocurriculum: het ontwikkelen van onderzoekskennis en -vaardigheden én een positieve houding ten opzichte van onderzoek

Wietse van der Linden

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2013 (31), 1/2, 73-85.

Dit artikel geeft de resultaten weer van het eerste deel van een promotiestudie naar een introductiecursus 'onderzoek' in het tweede jaar van een Nederlandse opleiding tot basisschoolleraar (pabo). Een vragenlijst (N = 81) is gebruikt om de attitude van studenten ten opzichte van onderzoek te meten...

Meer...   Artikel downloaden

Een praktijkcasus: ontwerp en implementatie van een leerlijn onderzoek bij de Faculteit Economie & Management van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Els van der Pool, Cees Terlouw & Anne-Marie Haanstra

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2013 (31), 1/2, 86-98.

Onderzoek in het hbo dient meerdere doelen. Naast kennisontwikkeling voor de beroepspraktijk fungeert onderzoek doen als middel om studenten op te leiden tot professionals met een kritische onderzoekende houding. Een vorm die daarvoor steeds vaker wordt gekozen is het curriculum verrijken met een...

Meer...   Artikel downloaden

Boekbespreking: Integratie van onderzoek in het onderwijs

Daan Andriessen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2013 (31), 1/2, 113-116.

Boekbespreking van het boek 'Integratie van onderzoek in het onderwijs' onder redactie van Griffioen, Visser-Wijnveen en Willems. Het boek wil bijdragen aan een betere verwevenheid van onderzoek en onderwijs door een overzicht te geven van wat uit onderzoek over dit thema bekend is....

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS