Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 22 - 2004/3

Onderwijsvernieuwing: het kan beter, het kan anders
Een reactie op Winkler

G. F. Kinkhorst en M.J. de Vries

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2004 (22), 3, 114-119  

In het vorige nummer van TvHO roept Winkler (2004) op tot een fundamentele koerswijziging in de onderwijsvernieuwing. De noodzaak daarvan baseert hij op de observatie dat een tweetal hardnekkige problemen in het hoger onderwijs niet dichter bij een oplossing zijn:
- docenten werken nog steeds...

Meer...   Artikel downloaden

Wetenschapswinkels in de kennissamenleving

Caspar de Bok en Henk Mulder

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2004 (22), 3, 123-139  

De EU heeft zichzelf tot doel gesteld dat het in 2010 de belangrijkste kennisregio ter wereld is. Europa moet een echte kennissamenleving worden. Nederland wil daar volop aan bijdragen. Kennissamenleving moet echter niet vernauwd worden tot kenniseconomie. Kennis moet voor iedereen in de EU...

Meer...   Artikel downloaden

Traditioneel PGO vergeleken met PGO met studieteams: enkele resultaten

Herma Roebertsen, Jos Moust en Hans Savelberg

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2004 (22), 3, 140-156  

Wanneer studenten werken met de methodiek van 'de zevensprong' in een probleemgestuurde leeromgeving, maken zij actief gebruik van leerpsychologische principes als activatie van voorkennis, elaboratie en organisatie van kennis. Helaas moet geconstateerd worden dat deze cognitieve processen niet...

Meer...   Artikel downloaden

Naar een robuust onderwijsontwerp voor blended learning. Een model voor Individuele en Groepsactiviteiten in een Elektronische LeerOmgeving (IGELO)

Pierre van Eijl, Peter de Voogd, Albert Pilot en Wilfried Admiraal

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2004 (22), 3, 156-173  

Docenten en ontwerpers van onderwijs streven ernaar onderwijs zo in te richten dat het onder verschillende omstandigheden én voor verschillende doelgroepen goed functioneert. Dan kan men immers spreken van een 'robuust' ontwerp. Het blijkt niet eenvoudig in het ontwerp van een cursus rekening...

Meer...   Artikel downloaden

Talenten gezocht! Een onderzoek naar het vroegtijdig opsporen van talentvolle studenten

Eeke Dijkstra en Henk van Berkel

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2004 (22), 3, 174-182  

Tussen nu en tien jaar zal een zeer groot gedeelte van de seniormedewerkers op universiteiten met pensioen gaan. Het is daarom noodzakelijk tijdig jonge, talentvolle nieuwe medewerkers aan te trekken. De opdracht waarvoor universiteiten staan is deze jonge mensen te selecteren. Daarvoor is op de...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS