Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 22 - 2004/2

Het bindend studieadvies in het wetenschappelijk onderwijs: worden de juiste studenten geselecteerd?

David Gijbels, Janine van der Rijt en Gerard van de Watering

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2004 (22), 2, 62-72  

In toenemende mate maken opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs gebruik van een bindend studieadvies (BSA) voor de selectie van studenten na het eerste jaar van een opleiding. Studenten die na één jaar studie niet aan de norm voldoen, mogen de studie niet voortzetten en kunnen zich...

Meer...   Artikel downloaden

Effectiviteit van zelfinstructieprogramma voor basistraining gespreksvoering

Johanna Schönrock-Adema, Henk van der Molen en Karen van Oudenhoven-van der Zee

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2004 (22), 2, 73-85

In dit artikel worden eerst de overwegingen beschreven die geleid hebben tot de ontwikkeling van een innovatief zelfinstructieprogramma (ZI) voor een basistraining gespreksvoering. Ten tweede wordt een onderzoek gerapporteerd waarin de effecten van dat programma worden vergeleken met de effecten...

Meer...   Artikel downloaden

Academici en managerialisme. Een onmogelijke combinatie?
Organisatiebetrokkenheid van academici bij de 'nieuwe' universiteit

S.G.A. Smeenk, J.C. Teelken en J.A.C.M. Doorewaard

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2004 (22), 2, 86-95

Door groei, diversificatie, decentralisatie en financiële druk wordt van academische instellingen verwacht dat ze rekenschap afleggen over de kwaliteit van hun prestaties en dat ze efficiënt en kosteneffectief 'produceren'. Hierdoor zijn universiteiten genoodzaakt om kenmerken van private...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS