Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 22 - 2004/1

Meer lenen bedreigt toegankelijkheid hoger onderwijs

Djoerd de Graaf, Uulkje de Jong, Marko van Leeuwen, en Ineke van der Veen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2004 (22), 1, 2-9  

De Commissie Uitgangspunten Nieuw Studiefinancieringsstelsel (CUNS) heeft twee mogelijke nieuwe stelsels geadviseerd. Beide houden in dat studenten waarschijnlijk meer moeten lenen dan in het huidige stelsel. Dit artikel is gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de commissie....

Meer...   Artikel downloaden

Ervaringsleren: bewuster reflecteren door doen, zien en navertellen

Rianne Valkenburg, Hanneke Hövels, Janet McDonnell en Peter Lloyd

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2004 (22), 1, 10-25  

Bij ervaringsleren - leren door doen - is leren slechts mogelijk door goede reflectie op de ervaring. In een gecombineerd onderwijs- en onderzoeksproject worden verschillende vormen van bewuste reflectie uitgeprobeerd in een nieuwe onderwijsmethode waarin video centraal staat. Vervolgens zijn de...

Meer...   Artikel downloaden

Leerstijlen: een poging tot synthese

Jan Kaldeway

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2004 (22), 1, 26-37  

In deze bijdrage wordt een habitusmodel gepresenteerd dat voortbouwt op de leerstijlmodellen van Kolb, Vermunt en anderen. In het model worden vier houdingen aangegeven. De resultaten van een eerste toetsingsonderzoek worden vermeld en er worden mogelijkheden voor vervolgonderzoek en praktische...

Meer...   Artikel downloaden

Zijn competenties meetbaar?
Dilemma en uitweg bij het werkbaar maken van het competentiebegrip

Tom Luken

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2004 (22), 1, 38-53  

Dit artikel verkent acht problemen die zich voordoen als men competenties, in de betekenis die gangbare definities aan dit begrip verlenen, probeert te meten in het onderwijs. Uit het betoog vloeit een dilemma voort: we kunnen niet meten wat we in competentiegericht onderwijs zouden willen meten....

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS