Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 21 - 2003/4

Peer- en co-assessment als instrument voor diepgaand leren: bevindingen en richtlijnen

Filip Dochy, Wilfried Admiraal en Albert Pilot

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2003 (21), 4, 220-229

Deze inleidende beschouwing over peer- en co-assessment geeft een kort overzicht van wat bekend is over de bruikbaarheid en de mogelijke opbrengsten van deze vormen van assessment. Voorts wordt aandacht besteed aan de kwaliteitskenmerken en de belangrijkste ingrediënten van peer- en...

Meer...   Artikel downloaden

Peerassessment en de ontwikkeling van reflectievaardigheden in de lerarenopleiding

Dominique Sluijsmans

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2003 (21), 4, 230-250

In deze bijdrage wordt een studie gerapporteerd waarin de effecten van een geïntegreerde training in peerassessment-vaardigheden op de reflectievaardigheid en de beoordelingsvaardigheid zijn onderzocht. 110 eerstejaars pabo-studenten zijn binnen drie wiskundemodules getraind in vaardigheden...

Meer...   Artikel downloaden

Peerassessment in universitair onderwijs. Een onderzoek naar bruikbare ontwerpen

Ineke van den Berg, Wilfried Admiraal en Albert Pilot

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2003 (21), 4, 251-272

Peerassessment wordt in dit onderzoek opgevat als een vorm van samenwerken tussen studenten waarin ze elkaars werk tussentijds beoordelen en van commentaar voorzien. In dit ontwerponderzoek zijn zeven verschillende ontwerpen van peerassessment beproefd om tot een optimaal model te komen. Onderzocht...

Meer...   Artikel downloaden

Peerassessment en selfassessment in een competentiegericht methodologiecurriculum

Desiree Joosten-ten Brinke, P.S. Verhoeven en J.A. van Buuren

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2003 (21), 4, 273-286

Deze bijdrage beschrijft een onderzoek naar de mogelijkheid om peerassessment en selfassessment in het competentiegerichte curriculum van de faculteit Psychologie van de Open Universiteit Nederland in te voeren. Het onderzoek vond plaats in de context van het innoveren van het methodologieonderwijs...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS