Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 21 - 2003/3

De relatie tussen onderwijsvorm, competenties en arbeidsmarkt

Rina Vaatstra en Robert de Vries

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2003 (21), 3, 144-158

De onderwijsmethodes en werkvormen waarmee studenten tijdens de opleiding in aanraking komen spelen een belangrijke rol bij de competentieverwerving. In dit artikel wordt voor afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs (hbo) bekeken in hoeverre verschillende onderwijsmethodes en werkvormen...

Meer...   Artikel downloaden

Onderwijs op maat?
Een inventarisatie van individuele onderwijsafspraken in het Hoger Onderwijs

Ellen Jansen en A. Hofman

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2003 (21), 3, 159-169

Een veranderend doelgroepenbeleid en de invoering van de bachelor-masterstructuur zet flexibilisering van het onderwijs prominent op de agenda. De individuele student moet maximaal zijn eigen invulling kunnen geven aan zijn studie. Individuele onderwijsafspraken vormen hierbij een belangrijk...

Meer...   Artikel downloaden

Integratie van instructie en assessment in competentiegericht onderwijs

Gerard Straetmans, Dominique Sluijsmans, Bart Bolhuis en Jeroen van Merriënboer

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2003 (21), 3, 171-197

Het beroepsonderwijs is toe aan een ander onderwijsconcept. Decennia lang al worstelen zowel middelbaar als hoger beroepsonderwijs met een tegenvallend intern en extern rendement. De tijd van symptoombestrijding lijkt voorbij nu allerlei commissies en het ministerie van OC&W steeds vaker op...

Meer...   Artikel downloaden

Verschillen tussen de perceptie van tutoren op de leerprestatie en de toetsprestatie van hun studenten

Gerard van de Watering en Sjoerd Claessens

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2003 (21), 3, 199-214

Tutoren worden nogal eens geconfronteerd met studenten die ogenschijnlijk goede studenten zijn, maar die op één of andere manier niet die cijfers behalen die van hen verwacht mag worden, gezien hun bijdrage in de onderwijsbijeenkomsten. Aanleiding van dit onderzoek was een discussie...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS