Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 21 - 2003/2

Onderwijsleerfuncties: verslag van een denkproces

Wes Holleman en Albert Pilot

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2003 (21), 2, 70-84  

Welke functies moeten achtereenvolgens in een onderwijsleersysteem worden vervuld opdat studenten bekwaamheden verwerven? Mettes & Pilot (1980) hebben een functiemodel voorgesteld dat deze vraag beantwoordt. Vervolgens hebben Smuling, Brants en Pilot (19821, 19902) een versie van het functiemodel...

Meer...   Artikel downloaden

Universitaire honoursprogramma's en hun innovatieve functie

Marca Wolfensberger, Pierre van Eijl en Albert Pilot

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2003 (21), 2, 85-102  

Honoursprogramma's zijn een recente en snel groeiende tak in het Nederlandse universitair onderwijs. In 1993 werd het eerste honoursprogramma gestart, tien jaar later draaien er al 25 programma's aan tien verschillende universiteiten. De verwachting is dat met de invoering van bachelor-master de...

Meer...   Artikel downloaden

Het Engels als onderwijstaal in het hoger onderwijs: een onderzoek naar taalvaardigheid en opvattingen van docenten en studenten

Lies Sercu en Katleen Put

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2003 (21), 2, 103-118  

Om op de internationale onderwijsmarkt een rol te kunnen blijven spelen, moeten instellingen van het hoger onderwijs internationaliseren. Een belangrijk element in dit proces van internationalisering is het gebruik van het Engels als onderwijstaal. Men gaat ervan uit dat buitenlandse studenten en...

Meer...   Artikel downloaden

Computergebruik als engine én vehicle in Vlaamse lerarenopleidingen

Jean Claude Callens

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2003 (21), 2, 119-138  

In dit artikel worden de resultaten gemeld van een onderzoek naar het ICT-gebruik in lerarenopleidingen in Vlaanderen. Daarvoor werden zowel de opleidingen tot kleuteronderwijzer, onderwijzer en regent van vijf Vlaamse hogescholen bevraagd. Kernvraag van dit onderzoek is of ICT in Vlaamse...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS