Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 21 - 2003/1

Sociaal milieu en de keuze tussen hbo en wo

Jaap Anne Korteweg, Marko van Leeuwen, Uulkje de Jong en Ineke van der Veen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2003 (21), 2, 2-16  

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat kinderen met lager opgeleide ouders of ouders met een relatief laag inkomen en allochtonen significant minder deelnemen aan hoger onderwijs. Ook kozen degenen uit deze groepen die wel zijn gaan studeren vaker voor een hoger beroepsopleiding (hbo) dan voor...

Meer...   Artikel downloaden

Virtuele ondersteuning bij onderzoeks- en ontwerpgericht projectonderwijs

Rick de Graaff, Albert Pilot, Gjalt Prins en Ruud van Vliet

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2003 (21), 2, 17-29  

Groepen studenten die samenwerken aan een project, opdracht of taak zijn een alledaags verschijnsel aan het worden in het hoger onderwijs. Zulke groepen moeten effectief kunnen communiceren, werken aan documenten, afspraken maken, taken verdelen en de voortgang van hun project bewaken. Een virtuele...

Meer...   Artikel downloaden

The role of Europe in higher education policy: expansion across borders and levels

Marijk van der Wende en Jeroen Huisman

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2003 (21), 2, 30-46  

The best symbol for the main and best-known achievements of EU action in the area of higher education is probably the celebration of the one millionth ERASMUS student in October 2002. But although the exchange of students between EU member states, and later on also with associated countries in...

Meer...   Artikel downloaden

Decentrale toelating, eerste stap naar selectieve toelating HO?

Ben Wilbrink

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2003 (21), 2, 47-57  

Na drie jaar experimenten met decentrale toelating voor een deel van de plaatsen bij numerus-fixusopleidingen, vooral geneeskundige, heeft de begeleidende Commissie Sorgdrager februari 2003 rapport uitgebracht, 'De juiste student op de juiste plaats', zodat de minister van onderwijs een...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS