Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 20 - 2002/4

De schaarste aan vrouwelijke hoogleraren in Nederland  

Tineke Willemsen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2002 (20), 4, 210-222  

In Nederland zijn vrouwen sterk ondervertegenwoordigd in wetenschappelijke functies; van de hoogleraren is slechts zes procent vrouw. In dit artikel wordt een aantal nadelen van de sterke ondervertegenwoordiging van vrouwen in hogere wetenschappelijke functies genoemd. In een analyse van de...

Meer...   Artikel downloaden

Computerondersteund samenwerkend leren: zinvol om toe te passen in het hoger onderwijs?  

Else Veldhuis-Diermanse, Martin Mulder en Harm Biemans

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2002 (20), 4, 223-245  

In dit artikel worden vier studies beschreven, uitgevoerd aan drie verschillende universiteiten, waarin de werkvorm computerondersteund samenwerkend leren (CSCL) is ingezet in het onderwijs (N=59). Alle handelingen van de studenten zijn opgeslagen en vervolgens geanalyseerd, om in kaart te brengen...

Meer...   Artikel downloaden

Determinanten van verwachtingen ten aanzien van e-learning aan de universiteit: het perspectief van de studenten  

Johan van Braak, Dimo Kavadias, Katie Goeman en Eric de Vos

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2002 (20), 4, 246-266  

Studenten en docenten zijn spilfiguren bij de introductie van e-learning op universiteiten. Deze bijdrage presenteert de resultaten van een vragenlijstonderzoek omtrent de verwachtingen van universiteitsstudenten ten aanzien van de mogelijke effecten van e-learning binnen hun opleiding. Naast de...

Meer...   Artikel downloaden

Opleiden tot constructivistisch onderwijs Bepalende factoren en succesvolle leeromgevingen in de lerarenopleiding  

Wouter Schelfhout, Filip Dochy en Steven Janssens

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2002 (20), 4, 267-286  

Vanuit het constructivisme werden de laatste decennia leeromgevingen ontworpen waarmee men een antwoord wil geven op onderwijsproblemen rond inerte kennis. De laatste jaren werden echter kritieken geformuleerd op een aantal constructivistische werkwijzen. Het zoeken naar een oplossing voor de...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS