Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 20 - 2002/3

De mogelijke impact van intranet op het onderwijs  

Fons Vernooij

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2002 (20), 3, 146-166    

De introductie van intranet in een instelling van hoger onderwijs kan ingrijpende gevolgen hebben voor het primaire proces. Intranet is een vorm van internet, waarbij een bedrijf of organisatie een website ontwikkelt, die afgeschermd is voor buitenstaanders en gericht is op de aansturing van de...

Meer...   Artikel downloaden

Transformeren door implementatie van een elektronische leeromgeving in het hoger onderwijs: een brug te ver?  

Helma te Velde

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2002 (20), 3, 167-179    

Instellingen in het hoger onderwijs willen vernieuwen en introduceren momenteel op grote schaal elektronische leeromgevingen (ELO's). Doorgaans geschiedt dit volgens het substitutiemodel: er verandert niets wezenlijks aan het onderwijs. Vanuit de (onderwijskundige) literatuur wordt evenwel...

Meer...   Artikel downloaden

Invloeden op studievoortgang: een kwalitatieve analyse  

S. Beekhoven, Hans van Hout, Uulkje de Jong

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2002 (20), 3, 180-201    

Studievoortgang wordt door verschillende subjectieve factoren verklaard. Onderzocht wordt of, en op welke manier de woonsituatie van invloed is op het leven van studenten. Vervolgens worden de begrippen academische fit en subjectieve slaagkans (krachtige verklarende factoren in kwantitatieve...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS