Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 20 - 2002/2

E-learning leren De evaluatie van de introductie van een zelfstudiepakket in de opleiding van leraren vreemde talen.  

Lies Sercu

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2002 (20), 2, 84-93  

Europese lerarenopleidingen staan voor twee belangrijke uitdagingen. Van hen wordt verwacht dat zij leraren-in-opleiding (lio's) de nodige bagage meegeven om enerzijds autonome leerprocessen te kunnen organiseren en begeleiden, en anderzijds informatieen communicatietechnologie (ICT) op een...

Meer...   Artikel downloaden

Kritische beschouwingen bij het constructivisme. Naar een evenwichtsmodel voor het verwerven van kennis en competenties.  

Wouter Schelfhout

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2002 (20), 2, 94-124  

Het onderwijs wordt geconfronteerd met een aantal problemen: slaagpercentages liggen relatief laag, studenten voelen zich in het onderwijs vaak niet op hun gemak, de arbeidsmarkt geeft aan dat studenten te weinig relevante competenties en attitudes verwerven en dat studenten hun kennis te weinig...

Meer...   Artikel downloaden

De invloed van programmering van examens op het studeergedrag van studenten  

Kim Waeytens, Veerle Hulpiau en Jan Elen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2002 (20), 2, 125-137  

Heeft de organisatie van toetsen en examens invloed op het studeergedrag in casu het voorbereidingsgedrag van de studenten? En hoe kunnen examens en de organisatie ervan studenten tot meer gerichte en tijdig uitgevoerde leeractiviteiten aanzetten? Dit zijn de kernvragen van het hier gepresenteerde...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS