Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 30 - 2012/4

Deze editie downloaden

Studiesucces of -falen van eerstejaarsstudenten voorspellen: een nieuwe aanpak

Peter G.M. van der Heijden, David J. Hessen & Theo Wubbels

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 2012 (30), 4, 233-244

In  dit methodologische artikel wordt een nieuwe aanpak gepresenteerd  om te kijken naar studiesucces. De responsvariabele 'studiesucces' wordt gecodeerd als een ordinale variabele met de categorieŽn (i) vertrek in jaar 1, (ii) vertrek na jaar 1 dan wel langer studeren dan 4 jaar, (iii) diploma in...

Meer...   Artikel downloaden

Professionaliteit van docenten: academische houding in het hbo

Yvonne Beishuizen, Evelien Spelten & Roeland van der Rijst

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 2012 (30), 4, 245-259

De onderzoeksfunctie van hogescholen vraagt om herbezinning op docentprofessionalisering in het hbo. Naast het ontwikkelen van onderzoekscompetenties is expliciete aandacht voor houdingsaspecten die horen bij het vervullen van onderzoeksrollen wenselijk. Dit artikel bespreekt een kwalitatieve...

Meer...   Artikel downloaden

Toetskwaliteit in objectieve zin en volgens het oordeel van studenten: een casestudy

Willem van Os & Marlies van Beek

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 2012 (30), 4, 259-269

Dit artikel bevat een overzicht van psychometrische gegevens over de kwaliteit van ruim duizend meerkeuzetentamens over een periode van zes studiejaren. Die kwaliteit is niet al te hoog: de gemiddelde betrouwbaarheid is kleiner dan .70. Deze vaststelling komt overeen met de mening van studenten....

Meer...   Artikel downloaden

Opinie: studentenevaluaties in het hoger onderwijs

Pieter Spooren

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 2012 (30), 4, 270-281

Deze opiniebijdrage gaat over de evaluaties door studenten uit het hoger onderwijs van de opleidingsonderdelen (vakken) die ze hebben gevolgd. Aan zowat alle instellingen voor hoger onderwijs zijn deze evaluaties een belangrijke parameter van de kwaliteit van het verstrekte onderwijs en worden ze...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS