Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 20 - 2002/1

Redactioneel

Geen abstract      ...

Meer...   Artikel downloaden

Aansluiting op het hoger beroepsonderwijs Onderzoek naar de eerste lichting gediplomeerde HAVO-leerlingen met profielen  

Jan Kamphorst en Dries Koster  

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2002 (20), 1, 2-17    

De veranderingen die momenteel in de bovenbouw van het middelbaar onderwijs plaatsvinden zijn gericht op het verbeteren van de aansluiting met het hoger onderwijs. Dit schooljaar heeft landelijk gezien tweederde van de HAVO-instroom in het hoger beroepsonderwijs in het middelbaar onderwijs een...

Meer...   Artikel downloaden

De betekenis van ICT voor wetenschappelijk onderzoek  

C. Hazeu

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2002 (20), 1, 18-31    

Dit artikel beoogt de invloed van de nieuwe informatie- en communicatiemogelijkheden op het wetenschappelijk onderzoeksbedrijf op waarde te schatten. Het stuk richt zich met name op de universitaire, publiek bekostigde wetenschapsbeoefening. Van belang daarbij is dat wetenschap naar zijn aard...

Meer...   Artikel downloaden

Flexibiliteit van HBO'ers op de Arbeidsmarkt  

P. van Eijs en Ger Ramaekers

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2002 (20), 1, 32-41    

Met name de sterke technologische en organisatorische veranderingen van de laatste jaren hebben geleid tot een roep om werknemers met een hoge employability en sleutelkwalificaties, die niet zijn aangewezen op een specifiek beroep maar in een breder beroependomein inzetbaar zijn. Dit artikel laat...

Meer...   Artikel downloaden

Leren van toetsen: op weg naar een nieuw model  

Michael Nieweg

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2002 (20), 1, 42-59    

De laatste tijd neemt de belangstelling sterk toe voor de vraag hoe toetsing en beoordeling zich verhoudt tot competentiegericht onderwijs. Diverse publicaties, onder andere in dit
Tijdschrift, gaan in op de theoretische invalshoeken en op praktische instrumenten. Dit artikel bouwt op deze...

Meer...   Artikel downloaden

Effecten van probleemgestuurd onderwijs in de lerarenopleiding  

David Gijbels, Piet Van den Bossche, Filip Dochy en Mien Segers

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2002 (20), 1, 42-59    

De afgelopen jaren werd probleemgestuurd onderwijs (pgo) in Vlaanderen en Nederland in verschillende opleidingen in het hoger onderwijs op uiteenlopende wijze geïmplementeerd, onder andere in de lerarenopleidingen. In onderhavig onderzoek wordt het effect van een vier weken durende...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS