Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 19 - 2001/4

Redactioneel

Geen abstract      ...

Meer...   Artikel downloaden

Competenties en onderwijs - een conceptuele analyse  

Henk Procee  

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2001 (19), 4, 242-253  

Met de nieuwe accreditatieregeling voor het universitaire onderwijs wordt de nadruk verlegd van kennisoverdracht naar competentieverwerving. Een voor de hand liggende operationalisering in termen van vaardigheden doet deze omslag tekort. Het begrip 'competentie' biedt meer dan dat, namelijk het...

Meer...   Artikel downloaden

Effecten van een probleemgestuurd economisch curriculum  

Piet Van den Bossche, Mien Segers, David Gijbels en Filip Dochy  

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2001 (19), 4, 254-277  

In een recent literatuuroverzicht werden de onderzoeksbevindingen van studies die de effecten van probleemgestuurd onderwijs (pgo) vergeleken met die van een conventionele leeromgeving op een rijtje gezet (Dochy, Segers, Gijbels & Van den Bossche, 2001). Uit de studies bleek dat de implementatie...

Meer...   Artikel downloaden

25 Jaar tutor in probleemgestuurd onderwijs. Enkele beschouwingen over een nieuwe onderwijsrol.

Jos Moust  

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2001 (19), 4, 278-291  

Vijfentwintig jaar geleden zag een nieuwe onderwijsrol in het Nederlandse hoger onderwijs het levenslicht. Met de introductie van probleemgestuurd onderwijs aan de Universiteit Maastricht ontstond de rol van tutor. Een tutor is de begeleider van een onderwijsgroep. Een groep van ongeveer tien...

Meer...   Artikel downloaden

De emancipatorische betekenis van HOVO  

Margot Heijnsbroek  

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2001 (19), 4, 292-310  

Het Hoger Onderwijs voor Ouderen - bekender als 'HOVO' of 'Seniorenacademie' - is bedoeld voor 50-plussers die uit eigen interesse onderwijs op 'hoger niveau' willen volgen. Sinds de start in 1986 is het totale aantal cursisten per jaar, verdeeld over ongeveer 30 locaties, tot boven de 15.000...

Meer...   Artikel downloaden

Review

Geen abstract      ...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS