Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 19 - 2001/3

Redactioneel

Geen abstract      ...

Meer...   Artikel downloaden

Beïnvloeding van studiekeuzegedrag  

Flóra Felsö Marko van Leeuwen Marloes Zijl  

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2001 (19), 3, 162-172  

De krapte op de markt voor hoger opgeleiden wordt steeds nijpender. Als gevolg van de toenemende schaarste trachten ministeries de studiekeuze van leerlingen te beïnvloeden en geschikt personeel te werven. Het is de vraag hoe effectief dergelijke maatregelen zijn. In dit artikel wordt eerst de...

Meer...   Artikel downloaden

De ontwikkeling van een cursus in een virtuele leeromgeving Een pilotstudie naar het gebruikersgemak en de gebruikersvriendelijkheid van een zestal virtuele leeromgevingen  

Warnar Moll  

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2001 (19), 2, 173-188  

In dit artikel wordt een pilotstudie beschreven waarin aan de hand van een gefingeerde cursus het gebruikersgemak, de cursusontwikkeltijd (time management) en de bruikbaarheid van functionaliteiten in zes virtuele leeromgevingen werden vergeleken. Een virtuele leeromgeving (teleleerplatform of...

Meer...   Artikel downloaden

Het toelatingexamen voor de studies burgerlijk ingenieurarchitect in Vlaanderen  

Ann Hendricx Herman Neuckermans  

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2001 (19), 2, 190-204  

Sinds juli 1991 kent het programma burgerlijk ingenieur-architect een eigen toelatingsexamen voor kandidaat-studenten. Dit examen bestaat uit drie grote onderdelen: een wiskunde-examen, een grafische proef en een verhandeling. Dit artikel vat de resultaten samen van de statistische analyse die werd...

Meer...   Artikel downloaden

Assessment van beroepscompetenties Beslissingen bij het invoeren van integratieve beoordelingen in de opleiding  

Marianne Elshout-Mohr Ron Oostdam Marianne Overmaat  

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2001 (19), 2, 205-221  

Nationaal en internationaal bestaat toenemende belangstelling voor het ontwikkelen van competentiegericht onderwijs en voor het integraal beoordelen van competenties. Dit artikel betreft een aantal fundamentele beslissingen die faculteiten dienen te nemen bij het invoeren van beoordelingsprocedures...

Meer...   Artikel downloaden

Review

Geen abstract      ...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS