Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 19 - 2001/1

Assessment in het hoger onderwijs. Over de implicaties van nieuwe toetsvormen voor de edumetrie.  

Sabine Dierick, Filip Dochy en Gerard Van de Watering  

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2001 (19), 1, 2-18  

Assessment is recentelijk een topic geworden in vele universiteiten en hogescholen die druk zijn met de innovatie van hun onderwijs. De kern daarbij is nieuwe vormen van leren: constructiegericht onderwijs, leren leren, probleemgestuurd leren, casusgeoriënteerd leren. Kortom alle mogelijke...

Meer...   Artikel downloaden

Intercollegiale beoordeling van schrijfproducten. Opzet en resultaten van een Ontwerponderzoek.

Ineke van den Berg, Wilfried Admiraal en Albert Pilot  

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2001 (19), 1, 19-32  

In dit artikel wordt verslag gedaan van een praktijkstudie, waarin een ontwerp voor intercollegiale beoordeling van schrijfproducten is ontwikkeld en geïmplementeerd. De evaluatie richt zich op de uitvoerbaarheid van het ontwerp, de aard van de intercollegiale feedback en de effecten ervan op...

Meer...   Artikel downloaden

Toetsinstrumenten voor kerncompetenties in projectonderwijs  

Hetty Grünefeld  

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2001 (19), 1, 44-54  

Het toetsen van leerresultaten in projectonderwijs is niet eenvoudig. Dat geldt met name in de nieuwe curricula waarin studenten ongeveer 50% van hun studietijd groepsgewijs werken aan projectopdrachten. De omvangrijke projectresultaten waarbij groepswerk kenmerkend is maken het voor docenten...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS