Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 28 - 2010/4

Talentontwikkeling met honoursprogramma's

Pierre van Eijl, Albert Pilot, Marca Wolfensberger &  Liesbeth Schreve-Brinkman

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2010 (28), 4, 182-198.

Honoursprogramma's zijn sinds enkele jaren onderdeel van het universitaire onderwijs en het hoger beroepsonderwijs in Nederland. Over de kenmerken van honoursprogramma's in de bachelorfase zijn gegevens verzameld bij Nederlandse en Amerikaanse honoursprogramma's. De analyse laat zien dat er een...

Meer...   Artikel downloaden

Honoursalumni over de meerwaarde van hun honoursonderwijs

Marca Wolfensberger, Stefan Sweijen, Pierre van Eijl, Matté Hartog, Rob van der Vaart

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2010 (28), 4, 199-216.

Honoursprogramma's staan in het brandpunt van de belangstelling. De gedachte is dat ze gemotiveerde en goede studenten meer mogelijkheden bieden om hun talenten te ontwikkelen. Talenten die nodig zijn in de ontwikkeling naar een kenniseconomie waar innovatie en snelle verandering eerder regel dan...

Meer...   Artikel downloaden

Naar een instellingsbrede excellentiestrategie in het hbo: een onderzoek naar de ontwikkeling van talent

Remco Coppoolse, Pierre van Eijl & Elly de Bruijn

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2010 (28), 4, 217-227.

Instellingen voor hoger onderwijs die een excellentiebeleid willen ontwikkelen, staan voor de vraag wat 'excellentie' inhoudt en hoe dat kan worden vormgegeven in het onderwijsaanbod. In dit onderzoek is nagegaan hoe excellentie kan worden gedefinieerd en vormgegeven binnen de context van een...

Meer...   Artikel downloaden

Ontwikkeling van excellentieonderwijs in het hbo: de casus Hanzehogeschool Groningen

Lammert Tiesinga

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2010 (28), 4, 228-238.

Het hbo kent een grote diversiteit in instroom wat betreft de vooropleiding, die varieert van mbo en havo tot vwo. Differentiatie is nodig om elke student de uitdagingen te bieden die hij of zij aankan (Onderwijsraad, 2008). Excellentieprogramma's kunnen die uitdaging bieden voor de bijzonder...

Meer...   Artikel downloaden

Naar een onderzoeksagenda voor talentontwikkeling in het hoger onderwijs

Danielle de Boer Pierre van Eijl

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2010 (28), 4, 239-250.

In het Nederlandse hoger onderwijs is talentontwikkeling voor studenten die meer kunnen en meer willen dan het reguliere onderwijs hun biedt, een belangrijk onderdeel van het onderwijsbeleid en een opvallende trend. Universiteiten en hogescholen werken aan honoursprogramma's, Honours Colleges, Top...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS