Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 28 - 2010/3

Pleidooi tegen de kaapvaart van het artistiek onderzoek. Een alternatieve visie op onderzoek in het conservatorium.

Evert Bisschop Boele

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2010 (28), 3, 135-141.

De vraag hoe de onderzoeksfunctie van het kunstonderwijs eruit moet zien wordt vanuit het kunstonderwijs vaak beantwoord met een pleidooi voor artistiek onderzoek. In dit artikel, een reactie op een recent artikel over onderzoek in het kunstonderwijs in dit tijdschrift door Henk Borgdorff, wordt...

Meer...   Artikel downloaden

Opvattingen van studenten en studieloopbaanbegeleiders over het gebruik van het persoonlijk ontwikkelingsplan en hun verbetersuggesties

Niek van Benthum & Frank de Jong

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2010 (28), 3, 142-152.

Uit een vragenlijst- en interviewstudie onder studenten en studieloopbaanbegeleiders blijkt dat studenten slecht gemotiveerd zijn voor het schrijven van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Bovendien ervaren ze het schrijven van een POP als weinig waardevol voor hun leren. Aanbevolen wordt...

Meer...   Artikel downloaden

Gepercipieerde verklaringen voor lage en hoge rendementen in het hoger onderwijs.

Klari-Janne Polder & Jan Willem Baten

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2010 (28), 3, 153-163.

De Inspectie van het Onderwijs voerde in 2007 en 2008 casestudies uit, gericht op verklaringen voor lage en hoge rendementen bij instellingen en opleidingen in het hoger onderwijs. Respondenten percipieerden verschillende factoren die bijdragen aan een hoog rendement: naast studentgebonden factoren...

Meer...   Artikel downloaden

Accreditatie nieuwe stijl: resultaten van de pilot

Ingrid Wijgh & Eddy Bonte

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2010 (28), 3, 164-175.

Het accreditatiestelsel heeft bijna zijn eerste volledige cyclus doorlopen, Ruim voor de aanvang van de volgende fase heeft de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), in samenspraak met alle betrokkenen in Nederland (koepels, studentenorganisaties en OCW), het accreditatiestelsel, dat...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS