Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 28 - 2010/2

Gegeven de duale loyaliteit van wetenschappers aan universiteiten: combineer professiegebonden en institutionele ethiek

André Nijhof, Marlies Oost, Celeste Wilderom

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2010 (28), 2, 62-82.

Aan de ene kant maken professionals deel uit van een beroepsgroep, aan de andere kant zijn zij ook lid van een organisatie waarbinnen ze hun beroep uitoefenen. Het is voor professionals soms niet eenvoudig goed om te gaan met de daaruit voortvloeiende duale loyaliteit. Wanneer een organisatie...

Meer...   Artikel downloaden

Opvattingen van docenten en niet-docenten over onderzoek in het hbo

Didi Griffioen & Uuk de Jong

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2010 (28), 2, 83-95.

De Nederlandse instellingen voor hoger beroepsonderwijs hebben in 2001 het financiële recht gekregen om onderzoek te doen. Voor 2001 was het wettelijke recht al wel gerealiseerd, maar waren de middelen nagenoeg afwezig. Met het besluit om lectoren uit publieke middelen te financieren ontstond...

Meer...   Artikel downloaden

Diversiteit in waarden en religiositeit in een hogeschool

Dries Berings & Stef Adriaenssens

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2010 (28), 2, 96-117.

In voorliggend onderzoek exploreren we de levenswaarden en levensbeschouwelijke oriëntatie van de eerstejaarsstudenten in een brede waaier van bacheloropleidingen. We onderzoeken verschillen tussen studierichtingen en analyseren ook het verband tussen enerzijds de levenswaarden en anderzijds...

Meer...   Artikel downloaden

Individuele verschillen in werkgeheugen en aandacht en hun relatie met studieaanpak

Eva Kyndt, Filip Dochy, Eduardo Cascallar

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2010 (28), 2, 118-132.

Voorgaand onderzoek heeft aangetoond dat werkgeheugencapaciteit, aandacht en studieaanpak belangrijke voorspellers zijn voor academisch succes. Het doel van deze studie is om te exploreren of er een relatie bestaat tussen deze drie variabelen en wat de aard van deze relatie is. Deelnemers aan deze...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS