Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 28 - 2010/1

De verwevenheid van onderzoek en onderwijs in universitaire bacheloropleidingen

Roeland van der Rijst & Ria Jacobi

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2010 (28), 1, 2-20.

Het is niet altijd vanzelfsprekend hoe curriculumelementen met betrekking tot de verwevenheid tussen onderzoek en onderwijs gestalte kunnen krijgen in bacheloropleidingen. In dit artikel worden de curricula van drie bacheloropleidingen kwalitatief beschreven vanuit de thematiek van de verwevenheid...

Meer...   Artikel downloaden

Kwaliteitspercepties van studenten: de rol van onderzoeksintegratie

An Verburgh, Jan Elen, & Geraldine Clarebout

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2010 (28), 1, 21-30.

Er is een maatschappelijk pleidooi voor het versterken van de integratie van onderzoek in het onderwijs. Onderzoek naar de mate van onderzoeksintegratie en het effect ervan op de onderwijskwaliteit is evenwel schaars (Verburgh, Elen & Lindblom-Yllänne, 2007). Conform de aanbeveling van Hattie...

Meer...   Artikel downloaden

Stand van zaken bij rekenen-wiskunde en didactiek op de lerarenopleiding basisonderwijs

Ronald Keijzer

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2010 (28), 1, 31-45.

Maatschappelijke onrust rond het vak rekenen-wiskunde in Nederland leidde onder meer tot de opdracht van de overheid om voor de Nederlandse lerarenopleiding basisonderwijs oftewel pabo (in Vlaanderen is dit de lerarenopleiding Bachelor Leraar Lager Onderwijs) een kennisbasis voor dit vak samen te...

Meer...   Artikel downloaden

Learner control en preferenties van studenten... ingrediënten voor reflectie?

Jean Claude Callens & Jan Elen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2010 (28), 1, 46-56.

Reflecteren wordt sinds geruime tijd als belangrijk beschouwd in het onderwijs en in een lerarenopleiding worden studenten geregeld gevraagd te reflecteren. In deze bijdrage gaan we na of derdejaarsstudenten in een lerarenopleiding reflecteren als een essentieel onderdeel van een praktijkvorming...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS