Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 27 - 2009/4

De moeilijke weg naar praktijkrelevant onderwijsonderzoek

Sjef Stijnen, Rob Martens, Arjan Dieleman

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2009 (27), 4, 219-237.

In dit artikel worden centrale kwesties rondom de praktijkrelevantie van onderwijsonderzoek bij elkaar gezet. Er wordt een schets gegeven van klachten over de praktijkrelevantie van onderwijsonderzoek, zowel in internationaal perspectief als in het Nederlandse perspectief van het grote aantal...

Meer...   Artikel downloaden

De opleiding en begeleiding van docent-onderzoekers en studenten in de dieptepilot academische opleidingsschool - Professional Development Schools Rijnmond

Jan Streumer, Kees Feijtel, Judith van den Kerkhof, Judith de Ruijter

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2009 (27), 4, 238-253.

Vier scholen uit de regio Rijnmond hebben zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot academische opleidingsschool (Professional Development Schools Rijnmond) en daarvoor een subsidie van het ministerie van OCW ontvangen. De opdracht van academische opleidingsscholen is bij te dragen aan de...

Meer...   Artikel downloaden

Het onderzoeksprofiel van Universities of Applied Sciences in Europa

Egbert de Weert

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2009 (27), 4, 254-269.

In diverse Europese landen met een binair hogeronderwijsstelsel heeft de beroepsgerichte sector een onderzoeksmandaat gekregen om in te spelen op (regionale) behoeften en om de kwaliteit van onderwijs en de beroepspraktijk te bevorderen. Internationaal heeft de sector zich verenigd in het Europese...

Meer...   Artikel downloaden

Onderzoek in het kunstonderwijs

Henk Borgdorff

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2009 (27), 4, 270-282.

Het kunstonderwijs heeft binnen het hoger onderwijs een geheel eigen signatuur, die in de cultuur en structuur ervan tot uitdrukking komt. De tegenstelling tussen wetenschappelijk onderwijs en beroepsonderwijs, waaraan in Nederland tot voor kort nog stringent werd vastgehouden, is de laatste tijd...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS