Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 30 - 2012/3

Deze editie downloaden

Relaties tussen vwo-eindexamencijfers voor kernvakken en studieprestaties in een bachelorprogramma Psychologie

Björn de Koning, Sofie Loyens, Guus Smeets, Remy Rikers & Henk van der Molen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2012 (30), 3, 150-160

Dit artikel onderzoekt in hoeverre gemiddelde vwo-eindexamencijfers samenhangen met studieprestaties in de bachelorfase. Hiertoe werden voor zeven cohorten psychologiestudenten (2003-2009) regressieanalyses uitgevoerd. In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, bleek het gemiddelde van de...

Meer...   Artikel downloaden

Het effect op studiesucces van decentrale selectie middels proefstuderen aan de poort

Klaas Visser, Han van der Maas, Marijke Engels-Freeke & Harrie Vorst

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2012 (30), 3, 161-173

De roep om selectie aan de poort wordt maar beperkt gesteund door wetenschap- pelijk onderzoek. In de opleiding Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam werd in 2006 een quasi-experiment uitgevoerd naar decentrale selectie (DS). Omdat uit onderzoek blijkt dat de eerste studieresultaten in een...

Meer...   Artikel downloaden

Decentrale selectie Geneeskunde: een onderzoek naar de effecten van decentrale selectie bij vier cohorten geneeskundestudenten

Gerard Spaai, Tetje Timmermans, Yvonne Bulten, Roelof-Jan Oostra, Job Admiraal, Robert Hulsman & Koos Zwinderman

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2012 (30), 3, 174-187

Sinds het studiejaar 2001 selecteert de geneeskundeopleiding van de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA) een deel van haar studenten zelf. Onderzocht is in hoeverre decentraal geselecteerde studenten zich onderscheiden van ingelote studenten. Voorts is nagegaan wat de voorspellende waarde is van de...

Meer...   Artikel downloaden

Vroegtijdige identificatie en karakterisering van studenten die uitvallen in het eerste studiejaar

Gerard J.A. Baars & Ivo J.M. Arnold

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2012 (30), 3, 188-203

In de opleiding Economie en Bedrijfseconomie van de Erasmus School of Economics (ESE) valt ongeveer 40% van de voltijdstudenten in het eerste studiejaar uit. Deze groep bestaat uit studenten die voor 1 februari vrijwillig met de studie stop- pen, studenten die switchen naar een andere studie en...

Meer...   Artikel downloaden

Nominaal studeren in het eerste jaar

Lyanda Vermeulen, Ad Scheepers, Mark Adriaans, Lidia Arends, Ronald van den Bos, Samantha Bouwmeester, Frans-Bauke van der Meer, Lydia Schaap, Guus Smeets, Henk van der Molen & Henk Schmidt

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2012 (30), 3, 204-216

Veel universiteiten en hogescholen die het bindend studieadvies (BSA) hebben ingevoerd, hebben dit onder meer gedaan om het studiesucces van studenten in het eerste jaar te vergroten. Aan universiteiten die een BSA hanteren, ligt de norm voor de student in het eerste jaar veelal tussen de 30 en 45...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS