Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 27 - 2009/3

Ontkoppelen van begeleiden en summatief beoordelen in het hoger onderwijs: een aanzet tot discussie

Jan Elen, Delphine Sasanguie, Joke Coens, Geraldine Clarebout, Wim Van den Noortgate, Joke Vandenabeele, Bieke De Fraine

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2009 (27), 3, 157-170.

Dit opiniërende artikel is bedoeld om een aanzet te geven voor een discussie over wat in het hoger onderwijs vaak als vanzelfsprekend wordt beschouwd: de nauwe koppeling tussen de begeleiderrol en de beoordelaarrol van de docent. Het gaat met andere woorden over de vraag naar de relatie tussen...

Meer...   Artikel downloaden

Studiekeuze, informatiegebruik en studie-uitval in het hoger onderwijs

Wilma de Buck

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2009 (27), 3, 147-156.

Het proces van studiekeuze, instroom en uitstroom in het hoger onderwijs (ho) staat sterk in de belangstelling bij hogescholen, universiteiten en de overheid. Een groot aantal studenten kiest immers een verkeerde studie, wat persoonlijke teleurstelling en tijdverlies veroorzaakt en de samenleving...

Meer...   Artikel downloaden

Evaluatievoorkeuren van studenten en hun ervaringen met een portfolio: beïnvloeden deze factoren de studieaanpak?

Marlies Baeten, Katrien Struyven, Filip Dochy

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2009 (27), 3, 171-180.

In het hoger onderwijs worden tal van initiatieven genomen om de evaluatiepraktijk te vernieuwen. In deze studie wordt nagegaan of studenten een portfolio als voorbeeld van een nieuwe evaluatievorm appreciëren en of een portfolio studenten stimuleert tot een sterkere diepgaande studieaanpak....

Meer...   Artikel downloaden

Praktijkgericht onderzoek: bedrijfskunde-studenten leren onderzoeken

Leny Vink & Albert Pilot

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2009 (27), 3, 181-197.

Praktijkgericht Onderzoek (Practice Based Research; PBR) vormt sinds enige jaren een van de belangrijkste onderwijsopdrachten in het hoger beroepsonderwijs in Nederland.Dit artikel beschrijft een empirisch onderzoek naar de karakteristieken en implementatie van praktijkgericht onderzoek in een...

Meer...   Artikel downloaden

Outputfinanciering in wetenschappelijke instellingen: stimulerend of frustrerend?

Mark Pen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2009 (27), 3, 198-208

Steeds vaker verdelen universitaire faculteiten hun onderzoeksgeld naar rato van wetenschappelijke output van onderzoekers en onderzoeksgroepen. Op het oog een objectieve en doeltreffende methode, die past bij een zakelijke universiteit waarin goede presteerders worden beloond en zwakke...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS