Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 27 - 2009/2

Transities in en naar het hoger onderwijs: introductie

Ellen Jansen & Cees Terlouw

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2009 (27), 2, 70-78.

De vraag naar meer hoger opgeleiden in de samenleving heeft ertoe geleid dat er meer aandacht is gekomen voor de verschillende transities van studenten naar het hoger onderwijs. Iedere transitie, of die nu voortkomt vanuit een verticale 'koninklijke' route van havo (hoger algemeen vormend...

Meer...   Artikel downloaden

Tevredenheid over de aansluiting als voorspeller van studiesucces in het eerste jaar hbo

Jan Kamphorst, Adriaan Hofman, Ellen Jansen, Cees Terlouw

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2009 (27), 2, 79-92.

Welke factoren zijn goede voorspellers voor studiesucces in het hoger onderwijs en in het bijzonder het eerste jaar van het hoger beroepsonderwijs? In theorie zijn, naast bij de start in het hoger onderwijs al aanwezige individuele studentkenmerken, ook tijdbesteding en opleidingskenmerken goede...

Meer...   Artikel downloaden

Aansluiting vwo-universiteit: het effect op studiesucces in het eerste jaar

Marjolein Torenbeek, Ellen Jansen, Adriaan Hofman

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2009 (27), 2, 93-102.

Transities in het onderwijs en de gevolgen voor studievertraging en uitval zijn thema's die al jaren in de belangstelling staan. Modellen ter verklaring richten zich voornamelijk op kenmerken van de student en de instelling. Dit onderzoek richt zich op het effect van de kwaliteit van de aansluiting...

Meer...   Artikel downloaden

De effectiviteit van een havo-hbo-aansluitingscursus wiskunde voor technische opleidingen

Cees Terlouw, Rob de Goede, Marian Kienstra

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2009 (27), 2, 103-114.

Havo-instromers in de technische opleidingen van het hbo blijken in toenemende mate basale wiskundige voorkennis en rekenvaardigheden te missen. Het aansluitingsoverleg tussen het voortgezet onderwijs en hoger beroepsonderwijs in het LINX-samenwerkingsverband in oostelijk Nederland besloot voor...

Meer...   Artikel downloaden

Doorstroom hbo-wo: wat is de relatie tussen keuze-motieven, volharding en de intentie om een masteropleiding te volgen?

Marjon Bruinsma & Ellen Jansen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2009 (27), 2, 115-126.

In dit artikel onderzoeken we een model ter verklaring van volharding van hbo-bachelorstudenten in hun opleiding en de intentie om een masteropleiding te volgen. Het model gaat ervan uit dat de keuze voor een studie van invloed is op volharding tijdens de opleiding en dat volharding vervolgens weer...

Meer...   Artikel downloaden

Studievoortgang en studiesucces van hbo-bachelors in universitaire masterprogramma's

Willem van Os

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2009 (27), 2, 127-137.

Met de invoering van de bachelor-masterstructuur is discussie ontstaan over de toegang tot de universitaire masters. Sommigen twijfelen hierbij over de vraag of masteropleidingen wel selectief genoeg zijn bij de toelating van hbo-bachelors en/of ze, nadat ze zijn toegelaten, wel voldoende hoge...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS