Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 27 - 2009/1

Een profiel van de Vlaamse student bij de start van de lerarenopleiding: motieven, studieaanpak en instructievoorkeuren

Karen Jacobs, Katrien Struyven, Filip Dochy

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2009 (27), 1, 3-17.

In deze studie worden de instroomkenmerken van studenten in de lerarenopleiding onder de loep genomen. Meer specifiek staan vijf variabelen centraal: leerconcepties, studiemotieven en leeroriëntaties, studieaanpak en instructievoorkeuren. Een vragenlijstonderzoek werd uitgevoerd bij 1804...

Meer...   Artikel downloaden

Webgebaseerde video in het universitair onderwijs: analyseren van en reflecteren op beroepscompetenties van studenten

Wilfried Admiraal, Judith Janssen, Anne-Martine Gielis

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2009 (27), 1, 18-28.

Webgebaseerde video is een van de technologieën die het leren kan ondersteunen - naast praktische voordelen zoals toegang tot het handelen in de praktijk, flexibiliteit in het bijhouden van informatie en het integreren van video in multimediatoepassingen. In een meervoudige gevalsstudie wordt...

Meer...   Artikel downloaden

Beoordelen in het teken van een leven lang leren

Dominique Sluijsmans

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2009 (27), 1, 29-39.

Door de opkomst van competentiegericht leren is het thema 'beoordelen' sinds enkele jaren nadrukkelijker op de innovatieagenda gezet. Gezien de sturende kracht die beoordelen heeft op het studeergedrag van studenten, hebben opleidingen leren en beoordelen dichter bij elkaar gebracht. Dit heeft...

Meer...   Artikel downloaden

De positie van afgestudeerden van het Nederlandse kunstvakonderwijs in internationaal perspectief

Johan Coenen, Rolf van der Velden

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2009 (27), 1, 40-59.

In dit artikel gaan we in op de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het Nederlandse kunstvakonderwijs. Het doel is inzicht te verkrijgen in de relatieve positie van deze afgestudeerden ten opzichte van hun vakgenoten uit andere landen, maar ook ten opzichte van afgestudeerden van andere...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS