Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (tersteeg@risbo.eur.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3
Jaargang 32 - 2014/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 38 - 2020/1

Creatief klimaat: oordelen, verbeterwensen en
samenhang met creatieve prestaties

Cedric Stalpers & Mia Stokmans

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 38(1), 5-19

De onderzoeksvragen die centraal staan in dit artikel zijn: welk oordeel
hebben techniekstudenten over het creatief klimaat van hun opleiding, in welke mate
hangt dit beoordeelde klimaat samen met hun gerapporteerde creatieve prestaties en
welke suggesties doen zij ter verbetering van dit...

Meer...   Artikel downloaden

Evalueren van het niveau van studenten van HBOopleidingen
met de Educational Level Evaluator (ELE)

Trudy Rexwinkel, Peter Verhoeven, & Albert Pilot

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 38(1), 21-39

Het meten en evalueren van het niveau van een hbo-opleiding op
valide en betrouwbare wijze is een lastig probleem waarvoor nog geen adequate
oplossing is gevonden. Wel zijn er verschillende initiatieven genomen en
instrumenten ontwikkeld. Deze bleken echter 'bureaucratisch' en/of 'ambigu' wat...

Meer...   Artikel downloaden

Mag ons hoger beroepsonderwijs wat meer
flexibel?

Erik Bolhuis, Greet van der Kaap, Evelien Petter-Mikx,
Pieter Jansen, Mark te Wierik & Suzanne de Graaf

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 38(1), 41-60

Meer flexibiliteit binnen een leerroute is een actueel thema in het
Nederlandse hoger onderwijs, ook op hogeschool Windesheim. Echter, wil de student
wel meer flexibiliteit in zijn leerroute? En wanneer de student dit wil, zijn de
behoeften voor flexibilisering van studenten te clusteren? Om...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS