Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 26 - 2008/4

Professionele ontwikkeling bij de invoering van competentiegericht onderwijs. Wat beweegt docenten en hoe worden ze bewogen?

Hennie van Heijst & Ferd van der Krogt

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2008 (26), 4, 193-204.

Bij de invoering van competentiegericht onderwijs aan twee hbo-opleidingen heeft het management zich vooral gericht op het vertalen van een onderwijsvisie naar een onderwijsstructuur en heeft het het ondersteuningsaanbod voor docenten daarop afgestemd. De docenten hebben in de eerste periode met...

Meer...   Artikel downloaden

Een review van decentrale selectie en numerus fixus bij geneeskunde

Judith Anna Dekker

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2008 (26), 4, 205-215.

Instroombeperking van studenten in het hoger onderwijs door middel van gewogen loting is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Sinds 2000 is er in de wet ruimte voor decentrale selectie. Na een periode van experimenten zijn de selectieprocedures van geneeskundestudenten veranderd en heeft er...

Meer...   Artikel downloaden

Stijgende verwachtingen, dalende cijfers. Over trends in zelfvertrouwen en prestaties van universitaire studenten

Christiaan Heij, Liesbeth Noordegraaf-Eelens & Philip Hans Franses

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2008 (26), 4, 216-228.

Succes in de studie hangt mede af van een realistische inschatting door studenten van de benodigde inzet. Het is daarom interessant om na te gaan of studenten een juist beeld hebben van hun eigen toekomstige prestaties. In dit artikel wordt onderzocht in hoeverre vooraf door studenten aangegeven...

Meer...   Artikel downloaden

De inzet van online peer assessment als formatief en summatief beoordelingsinstrument

Patris van Boxel, Christoffel Reumer. Wim van Os & Jaap Boter

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2008 (26), 4, 229-246.

Peer assessment, de procedure waarbij studenten elkaars werk van feedback voorzien of elkaar beoordelen, is een werk- en toetsvorm die momenteel sterk in de belangstelling staat. Vooral formatieve vormen van peer assessment worden in toenemende mate ingezet om de kwaliteit van het leren te...

Meer...   Artikel downloaden

Boekbespreking: Cultuur in samenwerking of samenwerking in cultuur?

Katrien Struyven

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2008 (26), 4, 247-250.

Bespreking van Nguyên Phu'o'ng-Mai (2008): Culture and cooperation: Cooperative learning in Asian Confusion heritage cultures - the case of Viet Nam. Proefschrift. Utrecht: Universiteit Utrecht, IVLOS series, ISBN: 978-90-393-4799-7, 253 p., € 20,-.
Dit proefschrift stelt samenwerking...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS