Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 26 - 2008/3

De appel van Eva: tacit knowledge revisited. Implicaties voor het hoger onderwijs

Carla C.J.M. Millar

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2008 (26), 3, 122-138.

In de kenniseconomie van de 21e eeuw neemt de kennisintensieve sector en daarmee 'stille kennis' een belangrijke plaats in. De mens is de kern van deze impliciete stille kennis, van het weten-hoe, en vooral van het hier-en-nu-inzicht, het weten-wanneer, dat de sleutel vormt tot innovatie en...

Meer...   Artikel downloaden

Kennisstromen tussen universiteit en bedrijfsleven

J.C. Spender

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2008 (26), 3, 139-152.

In de loop der tijd is de rol van universiteiten in de samenleving veranderd: ze zijn betrokken geraakt bij de economie, met alle gevolgen van dien. Als een van de actoren interacteert het met andere actoren en in dit proces wordt kennis overgedragen. Dit proces van kennisoverdracht is geen lineair...

Meer...   Artikel downloaden

De groene appel van Eva: wettelijke en sociale verantwoordelijkheid. Aspecten van wettelijke en sociale verantwoordelijkheid ten aanzien van innovatie en kennisoverdracht tussen universiteit en bedrijfsleven

Nicholas A. Robinson

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2008 (26), 3, 154-166

De samenwerking tussen universiteit en bedrijfsleven op het gebied van innovatie wordt in deze bijdrage behandeld vanuit het perspectief van milieu en duurzaamheid. Het onderwerp 'klimaatveranderingen' en de waarschuwingen hierover worden inmiddels serieus genomen. Echter, noch universiteiten, noch...

Meer...   Artikel downloaden

Over het slechten van barrières voor kennistransfer tussen universiteit en het midden- en kleinbedrijf

Ben Jongbloed & Peter van der Sijde

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2008 (26), 3, 167-179.

'One of the most striking problems that European industry is facing is the long time taken to introduce new technology into products, processes and services. In addition, the small and medium sized enterprise (SME) as a major source of future employment is playing a very minor role in applying new...

Meer...   Artikel downloaden

Welk wetenschappelijk onderzoek bereikt de collegezaal?

Remko van Hoek & Kai Peters

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2008 (26), 3, 180-189.

Bij het kwalificeren van business schools maakt de factor onderzoek voor 20% deel uit van het algemene beoordelingsresultaat, en 45% van datgene waar een opleiding invloed op heeft.1 Binnen business schools worden academici beoordeeld en beloond op grond van onderzoeksoutput van een hoog niveau....

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS