Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 26 - 2008/2

Naar intelligente hogeronderwijsinstellingen

Frans de Vijlder

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2008 (26), 2, 57-65

Om behoorlijke, zo niet excellente, resultaten te bereiken zullen hogeronderwijsinstellingen hun innovatieve capaciteit moeten versterken. Daartoe moeten ze zich ontwikkelen tot intelligente organisaties. De voornaamste eigenschappen daarvan zijn dat ze (1) op basis van data de relatie tussen...

Meer...   Artikel downloaden

Eerstejaars zicht geven op hun latere beroep: herontwerp van de propedeuse Facility Management met behulp van het 4C-ID model

Bert Hoogveld & Hennie Steinen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2008 (26), 2, 67-76.

De propedeuse van de hbo-opleiding Facility Management aan de Hogeschool Zuyd is van 2003 tot 2006 herontworpen. Het onderwijs integreerde theorie en praktijk te weinig. Men wilde een programma dat eerstejaarsstudenten meer kon laten ervaren wat de eigenlijke kern is van het werk dat zij later...

Meer...   Artikel downloaden

Draagt studieloopbaanbegeleiding bij aan een dialogische leeromgeving in het hoger beroepsonderwijs?

Wâtte Zijlstra & Frans Meijers

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2008 (26), 2, 77-92.

Het hoger beroepsonderwijs wordt geconfronteerd met ernstige motivatieproblemen bij zijn studenten, die op hun beurt resulteren in problemen met betrekking tot de transfer van theorie naar het (beroeps)handelen en het vermogen tot reflectieve zelfsturing. Voor het oplossen van deze problemen is een...

Meer...   Artikel downloaden

Hoe betrouwbaar is peer-assessment? Twee empirische studies naar studentbeoordelingen

Rutger Kappe

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2008 (26), 2, 93-102.

In een assessment center context blijken HRM-studenten van Hogeschool INHOLLAND in staat om de competenties van medestudenten betrouwbaar te beoordelen. In een presentatiecontext blijken zij daarentegen daartoe niet in staat, met uitzondering van het gezamenlijk eindoordeel dat zij geven, in de...

Meer...   Artikel downloaden

De business case van onderwijsvernieuwing. De duurzame resultaten van zes jaar samenwerken in de Digitale Universiteit

Michiel van Geloven

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2008 (26), 2, 103-111.

In 2001 werd de Digitale Universiteit (DU) opgericht, een organisatie waarin tien universiteiten en hogescholen samenwerkten aan onderwijsvernieuwing met ICT. Ruim zes jaar later eindigden de activiteiten van de DU en inmiddels is het samenwerkingsverband opgeheven. In die zes jaren is een fors...

Meer...   Artikel downloaden

Boekbespreking

Albert Pilot

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2008 (26), 2, 112-114.

Boekbespreking van Rob Martens en Monique Boekaerts (2007): Motiveren van studenten in het hoger onderwijs, theorie en interventies. Groningen: Wolters-Noordhoff. ISBN 978-90-01-71208-2. 92 p., € 23,50....

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS