Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 26 - 2008/1

Weg met het deficiëntiedenken!

Mary Tupan-Wenno

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2008 (26), 1, 3-12.

Uitval onder allochtone studenten is structureel hoger in vergelijking met uitval onder autochtone studenten. Ook is er een groot verschil in studierendement. Deze situatie is niet wenselijk aangezien het de verwachting is dat het aandeel allochtone studenten de komende jaren verder zal toenemen....

Meer...   Artikel downloaden

Waarom stoppen zoveel allochtone pabostudenten met hun studie?

Sabine Severiens & Marieke Meeuwisse

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2008 (26), 1, 13-23.

Allochtone pabostudenten vallen vaker uit dan hun autochtone medestudenten, en bovendien is het verschil groter dan het gemiddelde verschil in het hbo. De centrale onderzoeksvraag in dit artikel is waarom zoveel allochtone studenten stoppen met de pabo. Een surveystudie onder 1933 hbo-uitvallers...

Meer...   Artikel downloaden

Met vallen en opstaan: studieprestaties van niet-westerse allochtone studenten in het Nederlandse hoger onderwijs

Rick Wolff

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2008 (26), 1, 24-35

Het Nederlandse hoger onderwijs heeft het afgelopen decennium te maken gehad meteen sterk stijgende instroom van studenten van niet-westerse herkomst. Hoe succesvol zijn deze studenten? In dit artikel zijn IBG-gegevens betreffende instroom, uitval en rendement met elkaar verbonden. In het hbo zijn...

Meer...   Artikel downloaden

Etnische diversiteit en het personeelsbeleid aan hbo-instellingen

Martha Meerman & Lonneke van Putten

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2008 (26), 1, 36-47.

De multiculturalisering van de samenleving zou zichtbaar moeten zijn in de hbo-sector. In het hbo staat de ontwikkeling van jonge mensen van diverse afkomst centraal, evenals de emancipatie van achterstandsgroepen. Het hbo speelt een belangrijke rol bij de vorming van kritische burgers en betrokken...

Meer...   Artikel downloaden

Allochtonen in het hoger onderwijs in Vlaanderen. Onderzoek in de kinderschoenen

Steven Lenaers

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2008 (26), 1, 48-52.

Onderwijs wordt - terecht - beschouwd als de voornaamste hefboom om kansen van allochtone jongeren in de samenleving te vergroten. De huidige Vlaamse minister van Onderwijs Vandenbroucke spreekt dan ook over de behoefte aan een tweede democratiseringsgolf binnen het onderwijs. Nu de meisjes hun...

Meer...   Artikel downloaden

Boekbespreking

Daniëlle Verstegen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2008 (26), 1, 53-54

Boekbespreking van José Beijer (2007): Mohamed en medestudenten op de lerarenopleiding: Verslag van vier casestudies. 82 pagina's. Gratis te bestellen via lectoraatmcs@hu.nl, Hogeschool Utrecht.
(NB: eind 2006 verscheen een publieksversie onder de titel 'Ghita, Mohamed, Nadya en ömer op...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS